Ministerstvo vnitra uspořádalo konferenci o otevřených datech ve veřejné správě

Už třetí výroční konference k tematice otevřených dat „Otevřená data ve veřejné správě 2018“ se uskutečnila 2. listopadu 2018 v Praze. Akce se konala v rámci projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat II, který se zaměřuje na podporu institucí české veřejné správy právě v oblasti otevřených dat. 

Výroční konferenci, které se účastnilo 150 odborníků, zahájil Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie. „Před dvěma lety se nám podařilo zakotvit do českého právního řádu definici otevřených dat a povinnost jejich publikace formou nařízení vlády, včetně Národního katalogu otevřených dat. O tom, že nezpomalujeme, svědčí i to, že jsme letos novelizovali seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data. Tato novela rozšiřuje seznam povinně zveřejňovaných datových sad na celkových dvacet čtyři,“ zhodnotil novinky v legislativě náměstek Strouhal.

V rámci konference zazněly i přednášky od zahraničních odborníků. Zástupce Úřadu pro publikace Evropské unie Enrico Francesconi např. představil aktuální trendy v oblasti legislativy otevřených propojených dat a Lina Bruns z německého Fraunhofer FOKUS Institutu ukázala příklady dobré praxe v oblasti zlepšování kvality publikovaných dat. 

Česko mezi fast-trackers

Naše domácí úspěchy v oblasti otevřených dat dokládá i posun České republiky v  mezinárodním hodnocení Evropské komise „Open Data Maturity in Europe“ do druhé nejlepší skupiny v Evropě, tzv. fast-tracker. V té se nacházíme společně s dalšími dynamicky se rozvíjejícími zeměmi, jako Estonskem, Švédskem nebo Dánskem. V rámci evropského hodnocení digitalizace veřejných služeb The Digital Economy and Society Index (DESI) za rok 2017 zaznamenala Česká republika v oblasti národních strategií otevřených dat největší posun ze všech členských zemí, z 33,3 % v roce 2015 na 87,9 % v roce 2016 a na 96,3 % v roce 2017.

Ministerstvo vnitra od roku 2017 realizovalo 56 školení a workshopů a dvě konference k tématu otevřených dat po celé ČR. Celkově se těchto vzdělávacích akcí zúčastnilo 396 účastníků. V rámci školení, workshopů a dalších konzultací Ministerstvo vnitra podpořilo při publikaci otevřených dat přes 69 institucí.

Co jsou otevřená data?

Informace veřejného sektoru, které jsou zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v Národním katalogu otevřených dat. – více na https://data.gov.cz/ i https://opendata.gov.cz/edu:konference:2018

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra