NKÚ: Zpráva o bydlení v České republice

Česká republika vydává dlouhodobě vysoké částky ze státního rozpočtu v souvislosti s problematikou bydlení. Cílem zprávy je popsat základní charakteristiky bydlení v České republice, strategické cíle státu v oblasti bydlení, systém podpory bydlení, tj. příslušná opatření a intervence státu, a upozornit na systémové nedostatky, které NKÚ zjistil při svých kontrolách.

Základní listina základních práv a svobod a Všeobecná deklarace lidských práv zakládají právo každého občana na takovou životní úroveň, která zajistí zdraví a důstojný život, a každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek, což zahrnuje i bydlení.

 

Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad