Společenské náklady konzumace alkoholu v ČR

Myslíte si, že alkohol je celospolečenský problém?  Jak velký problém si myslíte, že alkohol je? Alkohol negativně ovlivňuje celou společnost a proto vznikla tato studie s cílem odhadnout celospolečenské náklady konzumace alkoholu. Ty činí 59 134 mil. Kč, tj. 1,25 % HDP (v roce 2016). Další nákladové studie uvádějí odhad 0,45 – 5,44 % HDP, nejčastěji okolo 1,5 % HDP. Náklady byly odhadnuty na základě celé řady zdrojů dat, lokálních, ale též desítek zahraničních publikovaných dat nebo studií. Specificky zdroje se týkají zejména zdravotní pojišťovny ZPMV (neveřejná data), VZP (veřejná data). Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Policie ČR (Evidenční systém statistické kriminality (ESSZ)), Centrum dopravního výzkumu (CDV), Hasičský zásahový sbor ČR, Vězeňská služba ČR, Ministerstvo spravedlnosti, Český statistický úřad (ČSÚ), Ústav zdravotních informací a statistiky (ÚZIS), Státní zdravotní ústav (SZU), Nejvyšší soud, 200 odborných studií (zahraničních i domácích) atd.

Od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) byly získány celkové náklady na nejčastější komplikace alkoholu; náklady na rakovinu a hypertenzi byly vypočteny na základě dat VZP. Například v případě hypertenze jsou dle dostupných údajů VZP celkové náklady rovny 2,8 miliardy Kč. Náklady pro celou ČR jsou poté 4,7 miliardy Kč. Alkohol způsobuje 29% všech nákladů na hypertenzi (AAF) (Jones). Alkoholem způsobená hypertenze = 1,35 miliardy Kč. Některé diagnózy jsou 100% spojené s alkoholem a není tak nutné odhadovat podíl nákladů (např. intoxikace, alkoholická psychóza aj.)

Cílem analýzy:

 • Odhad celospolečenských nákladů alkoholu:
 • Zdravotní náklady: akutní příhody, následky nadměrné konzumace alkoholu (jaterní cirhóza), duševní poruchy aj.
 • Náklady ztráty produktivity: absentismus (absence v práci), presentismus (snížení produktivity v pracovní době), předčasná úmrtí
 • Další nákladové položky: dopravní nehody, náklady spojené s trestnou činností (věznice aj.), náklady vymáhání práva, protidrogová politika aj.
 • Návrh 10 opatření ke snížení konzumace alkoholu
 • Metodika odhadu nákladů alkoholu v České republice
 • Medicínský přehled zdravotních komplikací alkoholu
 • Analýza byla provedena na datech z roku 2016

Přímé náklady

 • Hmotné škody (např. dopravní nehody, požáry, úrazy)
 • Náklady na mzdy, provoz (např. věznice, policie, soudy)

Nepřímé náklady

 • Tangible (vyčíslitelné)
  • Náklady ztráty produktivity (Human Capital Approach)
   • Aproximace produktivity práce superhrubou mzdou (cca 37 000 Kč (r. 2016))
   • Ztráta produktivity byla upravena o efekt synergie
 • Intangible (nevyčíslitelné)
  • Hodnota lidského života v případě ztráty (např. v důsledku předčasného úmrtí nebo vraždy) obecně nevyčíslitelná
  • Metodika Nejvyššího soudu
   • 400-násobek průměrné měsíční mzdy
   • cca 11 mil. Kč (r. 2016)

Vzhledem k těmto vysokým nákladům by měla být zvážena opatření ke snížení konzumace alkoholu v populaci

 • Zákaz reklamy
 • Zvýšení spotřební daně (víno)
 • Preventivní programy na úrovni praktiků a lékáren
 • Úhrada účinných léků pro závislé

Stáhnout celou prezentaci.

 

Zdroj: iHETA.org