Podívejte se, kdo od února zasedne v nové důchodové komisi

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes představila složení komise pro spravedlivé důchody v čele s předsedkyní Danuší Nerudovou, profesorkou Mendelovy univerzity. Komise pro spravedlivé důchody vzniká v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a stane se základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů. Měla by také významně přispět ke kvalitě předkládaných návrhů v oblasti důchodové politiky a bude sdružovat zástupce všech parlamentních politických stran, sociálních partnerů, akademické veřejnosti a dalších relevantních zájmových skupin a proseniorských organizací. Faktické zahájení činnosti a první jednání odborného týmu je naplánováno na 22. února 2019.

„Za posledních 30 let jsme se v oblasti penzí a přípravy na stáří nijak výrazně neposunuli. Musíme upustit od letité praxe, kdy jedni tvoří a druzí boří. K tomu je potřeba, aby byla nad podobou budoucího důchodového systému vedena diskuze napříč politickým spektrem, opřená o názory odborníků. Politická akce musí reagovat na výzvy, které s sebou přinášejí významné celospolečenské změny, které nás čekají v blízké budoucnosti. Budou se měnit sociální a ekonomické podmínky i věkové složení české populace. Je nezbytné se připravit na vývoj společenských procesů, zejména těch, souvisejících se zabezpečením na stáří. Pevně věřím, že právě ustavená odborná komise významně přispěje k rozklíčování stěžejních témat,” uvedla ministryně Maláčová.

Profesorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, která povede expertní komisi, se dlouhodobě zabývá zejména daněmi. V rámci projektu férového zdanění, financovaného Evropskou komisí, vyvinul její tým model měření udržitelnosti daňových systémů. „Důchodová komise se bude zaměřovat zejména na nespravedlnosti v nynějším systému, což je téma velmi obdobné tomu, čím jsem se dosud zabývala v daňové oblasti zejména na unijní úrovni,” uvedla Nerudová a zmínila například řešení nižších penzí žen.

Podle Nerudové je angažmá akademika v odborné komisi sestavené ministerstvem přirozeným krokem. „V propojování vědy s praxí osobně vidím poslání a dnešní roli univerzit,” dodala Nerudová.

Mezi hlavní témata důchodové komise bude patřit narovnání nižších důchodů žen, vdovských a vdoveckých důchodů a dřívější odchod do penze u tzv. fyzicky náročných profesí. U dalších témat považuje MPSV za nejdůležitější začít se zabývat hledáním dalších finančních zdrojů pro důchodový systém, kterému v dlouhodobém horizontu může s pokračujícími změnami trhu práce a stárnutím populace hrozit finanční nerovnováha. Tato témata budou podrobněji diskutována v rámci koaličních jednání a rovněž v rámci nově založeného Odborného týmu pro spravedlivé důchody.

 

Složení důchodové komise

Poslanecké kluby: Jméno člen/zástupce
poslanecký klub ANO 2011 Radka Maxová člen
  Lenka Dražilová člen
poslanecký klub ČSSD Roman Sklenák člen
  Alena Gajdůšková zástupce
poslanecký klub KDU-ČSL Pavla Golasowská člen
  Jan Kasal zástupce
poslanecký klub KSČM Jiří Dolejš člen
  Hana Aulická Jírovcová zástupce
poslanecký klub ODS Jan Bauer člen
  Marek Benda zástupce
poslanecký klub Piráti Tomáš Martínek člen
  Lukáš Forýtek zástupce
poslanecký klub SPD Jan Hrnčíř člen
poslanecký klub STAN Věslav Michalík člen
  Michaela Matoušková zástupce
poslanecký klub TOP 09 Markéta Pekarová Adamová člen
  Miroslav Kalousek zástupce
Senátorské kluby: Jméno  
senátorský klub ANO 2011 Miroslav Adámek člen
  Peter Koliba zástupce
senátorský klub ČSSD Emílie Třísková člen
  Pavel Stohl zástupce
senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí Šárka Jelínková člen
senátorský klub Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21 Tomáš Goláň člen
  Ladislav Kos zástupce
senátorský klub ODS Miloš Vystrčil člen
  Pavel Karpíšek zástupce
senátorský klub STAN Marek Hilšer člen
Zájmová sdružení a organizace: Jméno člen/zástupce
Národní centrum pro rodinu Ivana Jelínková člen
Gender Studies Klára Čmolíková-Cozlová člen
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. Jan Hutař člen
Rada Seniorů ČR Zdeněk Pernes člen
Senioři ČR. z.s. Vladimír Dryml člen
Česká ženská lobby Eliška Kodyšová člen
  Marie Marvanová zástupce
Život 90, z. ú. Terezie Smídová člen
Sociální partneři: Jméno člen/zástupce
Asociace svobodných odborů Martin Engel člen
Českomoravská konfederace odborových svazů Vít Samek člen
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jitka Vítková člen
Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj člen
Státní a veřejnoprávní subjekty: Jméno člen/zástupce
Úřad vlády Vilém Kahoun člen
Ministerstvo financí Marie Bílková člen
Ministerstvo zdravotnictví Petr Salák člen
Veřejný ochránce práv Pavel Matějíček člen
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Martin Holub člen
Český statistický úřad Martin Zelený člen
Česká národní banka Radka Štiková člen
Univerzity a vzdělávací/vědecké instituce: Jméno člen/zástupce
CERGE-EI Radim Boháček člen
Fakulta Sociálních věd (Centrum pro sociální a ekonomické strategie – CESES) Martin Potůček člen
Jihočeská univerzita – Zdravotně sociální fakulta Jitka Vacková člen
Masarykova Univerzita – Ekonomicko-správní fakulta Robert Jahoda člen
Mendelova univerzita Danuše Nerudová člen
Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta Tomáš Kučera člen
Sociologický ústav AV Radka Dudová člen
VSB-TU Ostrava – Ekonomická fakulta Petr Tománek člen
VŠE – Národohospodářská fakulta Vojtěch Krebs člen
VŠFS – Fakulta ekonomických studií Jaroslav Vostatek člen
  Jan Mertl zástupce

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí