Systém integrovaných podpůrných služeb – Nástin uplatnění modelu SIPS v obcích

Analýza s názvem “Systém integrovaných podpůrných služeb – Nástin uplatnění modelu SIPS v obcích” (Kalvach, Wija, 2015) byla zpracována v rámci projektu “Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb” Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE), podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví. Projekt byl realizován v letech 2013 až 2015.

Text přibližuje a rozpracovává model integrovaných (sociálních, zdravotních a dalších) služeb pro osoby se sníženou soběstačností, zejména křehké seniory, a jednotlivé aspekty služeb, významné pro posílení spolupráce, koordinovanosti a ucelenosti podpory na místní (komunitní) úrovni, zveřejněný v publikaci „Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb“ (Kalvach a kol., 2014).

V rámci projektu byla také zpracována analýza legislativních podmínek pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích, přeložen Švédský zákon o sociálních službách a realizována dvě sociologická šetření zaměřená na sociální a zdravotní služby v obcích a rodinné pečující.