MPSV: 15 opatření v boji proti obchodníkům s chudobou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila v září 15 opatření, která mají ukončit obchod s chudobou a pomoci lidem z vyloučených lokalit. Řešení chudoby a sociálních problémů s ní spojených však přesahuje možnosti a kompetence jediného resortu. Na realizaci jednotlivých opatření proto s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) spolupracuje hned sedm dalších resortů. Jejich uvedení do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.

Obchodníci s chudobou zneužívají sociální systém dávek na bydlení a využívají často bezvýchodné situace sociálně slabých, které poté s příslibem cenově dostupného bydlení sestěhovávají do ubytoven a nevyhovujících bytů. Ty ale svou kvalitou nesplňují základní standardy. Počet lidí žijících v takto chmurných podmínkách v průběhu let výrazně narůstá. Obchodu s chudobou se stále daří a související sociální problémy se prohlubují. Neutěšenou situaci by mělo změnit zmíněných 15 opatření, která se v současné době projednávají na úrovni příslušných náměstků a ministrů jednotlivých resortů.

Jedná se o následující opatření

 

Podnět

Zodpovědný rezort

1.

Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění

MPO, MMR

2.

Jasné nastavení hygienických standardů u bytů, které by určovaly, jak má vypadat byt (např. tekoucí voda, hygienické zázemí, funkční elektrika apod.) a stanovení počtu metrů čtverečních na osobu v dané domácnosti

MMR, MZd a MPO

3.

Zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí

MV

4.

Opravy a výkup zdevastovaných bytů

MMR

5.

Dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu

MMR a MPSV

6.

Revize dávkového systému: zvážit sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, zastropovat výplaty dávek dle cenových map, zajistit adresnost vyplácení dávek, zúžit okruh spolužijících osob v domácnosti a zkrátit vyplácení např. paušálů na energie

MPSV

7.

Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách a vykonávané sociální práci

MPSV, SMS a SMO

8.

Personálně a finančně posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách

MSMT, MPSV, MV, SMS a SMO

9.

Zákonně definovat, co je přechodné bydlení a jakou má funkci za účelem eliminace tzv. ubytoven

MMR, SMS a SMO

10.

Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti bez nastavení minimálního limitu splacení pohledávek

MS

11.

Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku

MPSV a MŠMT

12.

Změnit povinnost školní docházky (neohraničovat věkem, ale např. stanovit povinnou školní docházku do ukončení vzdělávání, např. dosažením výučního listu) a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání

MPSV a MŠMT

13.

Posílit sociální práci a sociální prevenci: pracovní a hygienické návyky, práce s dětmi a podpora vzdělávání, prevence kriminality a konzumu drog, schopnost udržet si bydlení apod.

MPSV a MF

14.

Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali vč. dlouhodobé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, např. revize veřejně prospěšných prací, tak aby bylo možné je využívat dlouhodobě bez nutnosti opakované evidence na úřadu práce

MPSV

15.

Zajistit vymahatelnost práva zejm. s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužití

MS

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: MPSV