Do pátku lze nominovat kandidáty na novou cenu Pečující roku

Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s postižením nebo o dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Přitom více než 400 tisíc lidí, z toho většinou ženy, věnuje péči o blízké v průměru 37 hodin týdně, což odpovídá téměř plnému pracovnímu úvazku. Mnoho dalších navíc patří mezi skupinu takzvaných “ustaraných dětí” – chodí do práce, starají se o rodinu a k tomu věnují přibližně dalších 16 hodin týdně svým blízkým právě v podobě neformální péče.

Přestože neformální péče se týká zřejmě až dvou milionu dospělých, tj. každého pátého, zůstává často skrytá a neohodnocená. Ať už finančně nebo uznáním. Jedná se přitom o práci velmi potřebnou a zároveň vyčerpávající psychicky i finančně. Pečující mají ztíženou pozici na pracovním trhu, někdy dokonce musí z práce odejít a hrozí jim také sociální izolace. Neformální péče jednoduše ovlivňuje vztahy, práci i celkovou kvalitu života.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje náročnost situace a pracuje na podpoře neformálních pečujících. Současně se také snaží o zviditelnění tématu neformální péče jakožto klíčové složky fungující a solidární společnosti. Abychom k této problematice přitáhli větší pozornost, rozhodli jsme pro vyhlášení soutěže Pečující roku. Cílem je ocenit konkrétní neformální pečující a ukázat na jejich zkušenostech a příbězích, že si zaslouží uznání společnosti a že na tuto situaci nejsou sami.

 Soutěž probíhá ve třech kategoriích:

  1. péče o seniora staršího 65 let
  2. péče o člověka s postižením nebo dlouhodobě nemocného mladšího 18 let
  3. péče o člověka s postižením nebo dlouhodobě nemocného staršího 18 let

Jak nominovat

Nominovat pečujícího člověka do těchto kategorií může kdokoliv. Stačí zaslat jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail nominovaného a kategorii, v níž je nominován na adresu: soutezpecujiciroku@mpsv.cz. Do e-mailu je potřeba také připsat krátký příběh (maximálně 250 slov) o nominovaném – o koho pečuje, jak dlouho a co to pro něj/ni znamená. Podle příběhu se bude odborná porota rozhodovat.

Nominaci a osobní příběh můžete zaslat také klasickou poštou na adresu MPSV Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2. Na obálku napište heslo „Pečující roku“. Pro nominace zaslané poštou platí datum odeslání uvedené na obálce.

Nominace je možné zaslat do 26. 4. 2019. Vyhlášení výherců proběhne v Brně 15. 5. na Fóru rodinné politiky, kam budou vítězové pozváni. Ceny předá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Leták - Pečující roku