Ke konci dubna MPSV z evropských fondů rozdělilo 57 miliard, 85 % z celkové částky

Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně sleduje čerpání peněz z evropských fondů. Do konce dubna 2019 bylo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vyhlášeno 116 výzev s prostředky v celkové výši 77 mld. Kč (115 % alokace programu) a rozděleno téměř 57 mld. Kč (85 % alokace). V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, který se zaměřuje na hmotnou pomoc osobám ve vážné sociální nouzi, bylo do konce dubna vyhlášeno 7 výzev za 662 mil. Kč (94 % alokace programu), přičemž 27 % z alokace programu již bylo vyžádáno na Evropské komisi. Pomoc je realizována formou obědů do škol pro děti, potravinových a balíčků a balíčků s hygienickými a domácími potřebami a textilem.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí