Každý rok se pohřešuje několik tisíc dětí. Jejich osudy připomíná „Pomněnkový den“, který připadá na 25. května

Dne 25. května si celý svět připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Takzvaný „Pomněnkový den“ připomínající osud pohřešovaných dětí se zrodil v USA, Česká republika se zapojila poprvé v roce 2004. Symbolem je pomněnka (slovensky „nezábudka lesná“, německy „das Vergissmeinnicht“ a anglicky „forget-me-not“ – poslední dva doslovně „Nezapomeň-na-mne“). K problematice pohřešovaných dětí vytvořilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky projekt „Pomozte mě najít“. Na webových stránkách projektu www.pomoztemenajit.cz jsou uveřejněny podrobnější informace, včetně možnosti stažení preventivně informačních materiálů a zhlédnutí animovaného filmu „Zůstaň v bezpečí se Simonem“.

Dalším společným projektem je „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“, který se aktivuje při pátrání po „dítěti v ohrožení“. Systém umožňuje bezprostřední zapojení sdělovacích prostředků, a tím i široké veřejnosti do pátrání. Právě rychlost sdílení informací je při záchraně pohřešovaného dítěte klíčová (viz pátrání o pohřešovaných osobách).

Čeští policisté pátrají každý rok po několika tisících dětí a po téměř dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. Ve spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky a širokou veřejností věnují každému případu velkou pozornost, a i díky tomu je úspěšnost pátrání vysoká. Velkým pomocníkem v dané oblasti je rovněž výstražný systém AMBER Alert, který upozorní na pohřešované dítě v celé Evropě, a umožní tak rychlou a efektivní mezinárodní spolupráci. Mezinárodní nezisková organizace AMBER Alert Europe vytvořila síť policejních expertů zabývajících se problematikou pátrání po pohřešovaných dětech. Předsednictví této sítě expertů náleží od května 2018 do května 2020 Policii ČR.

K letošnímu „Pomněnkovému dni“ připravila Policie ČR ve spolupráci s odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra, vedle dalších aktivit, informační interaktivní kampaň pro žáky základních škol. Konkrétně se při ní uskuteční besedy s policejními specialisty z odboru pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, při kterých se budou mimo jiné promítat videospoty. Cílem těchto aktivit je zvýšit povědomí o tématu „dítěte v ohrožení“, a napomoci tak k urychlení pátracích akcí, a především k ochraně lidského života a zdraví.

 

Základní pravidla bezpečného chování pro děti:

 • vždy by si měl informovat rodiče o tom, kam jdeš a s kým a požádat je o svolení,
 • neměl by ses venku pohybovat sám, vždy je lepší mít doprovod kamaráda nebo dospělé osoby,
 • neměl bys přeceňovat své síly, zbytečně riskovat, nechat se „vyhecovat“ kamarády k tomu, abys podstoupil něco, co by mohlo skončit nešťastnou náhodou, ohrozit tvé zdraví nebo život,
 • jestliže se někdo pokusí tě odvést někam proti tvé vůli, snaž se dostat se od něj pryč, ať už za použití křiku, kopání nebo jiných metod,
 • pokud si tě někdo bude chtít vyfotografovat, máš právo říct „NE“ a informovat o tom své rodiče nebo jinou důvěryhodnou dospělou osobu,
 • nikdy nestopuj, nenastupuj do auta k žádné osobě (ať už známé či neznámé), nemáš-li předem daný souhlas rodičů,
 • v případě, že se ztratíš rodičům na veřejně přístupném místě, nepátrej po nich sám a co nejdříve vyhledej uniformovaného policistu či strážníka nebo jinou důvěryhodnou osobu (prodavačka v obchodě, maminka s dětmi,…) a řekni jim, že jsi se ztratil a potřebuješ pomoct najít rodiče,
 • zapamatuj si základní bezplatné linky tísňového volání, na které se můžeš obrátit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (158 – Policie ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 156 – Obecní policie, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání).

 

Jak se bezpečně dostat do školy?

Následuj medvídka Amber a dozvíš se to.

Pro rodiče

Jak předejít situaci, že se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu?

 • Komunikujte se svým dítětem, zajímejte se o jeho problémy, naslouchejte mu, vnímejte změny v jeho chování,
 • mějte vždy přehled o tom, kde a s kým se vaše dítě nachází, mějte přehled o jeho denních aktivitách,
 • vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným způsobem (v závislosti na jeho věku) jaká nebezpečí ho mohou potkat a jak jim může čelit, na koho se může obrátit s žádostí o pomoc,
 • dítě by mělo znát základní linky tísňového volání (112, 158, 155, 150, 156),
 • učte děti, aby věřili svým vlastním pocitům, ujistěte je, že mají právo říct kdykoliv „NE“, jestliže cítí, že není něco v pořádku,
 • vždy velmi dobře zvažte, komu své dítě svěřujete a tyto osoby si náležitě prověřte (např. chůva),
 • pro případ zmizení dítěte mějte k dispozici (nejlépe vždy při sobě) aktuální fotografii vašeho dítěte.

Krátký spot “Jak přispět k tomu, aby byly Vaše děti během prázdnin v bezpečí”

Dojde-li ke zmizení vašeho dítěte…

 • kontaktujte policii na kterékoliv policejní služebně nebo na lince tísňového volání 158 ihned, jakmile zjistíte, že se vaše dítě ztratilo, vyvarujte se pozdního oznámení, rozhodovat mohou i minuty,
 • v závislosti na věku dítěte prohledejte všechna místa, kde by si dítě mohlo hrát nebo kde by mohlo usnout, uvědomte si, kdy a kde jste jej viděli naposledy, i malé dítě je schopno ujít několik kilometrů,
 • poskytněte policii detailní popis vašeho dítěte včetně oblečení a zvláštních znamení (jizvy, tetování, mateřská znaménka), předejte policii aktuální fotografii vašeho dítěte v odpovídající kvalitě, informace o jeho zdravotním stavu a užívaných lécích,
 • informujte policii o okolnostech zmizení dítěte, kdy a kde, popř. s kým jste jej naposledy viděli,
 • policii uveďte jen pravdivé a nezkreslené informace, v žádném případě informace nezatajujte, i sebemenší detail může být významný pro pátrání včetně změn v chování dítěte před jeho zmizením,
 • zamezte přístupu sousedů, známých a dalších osob mimo rodinu do domu nebo bytu, odkud se dítě ztratilo do doby, než policie provede šetření na těchto místech,
 • buďte neustále na příjmu, aby vás policie mohla bez problémů kontaktovat,
 • pohřešování dítěte představuje pro každou rodinu velké psychické trauma, máte proto možnost využít služeb policejního psychologa, nebojte se také kontaktovat neziskové organizace pomáhající lidem v obtížných životních situacích či linky důvěry (viz kontakty – sekce „psychosociální pomoc pro rodiny pohřešovaných dětí“).

 

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (dále jen NKMPPD)

Mezinárodní ochrana dětí se stala jednou z priorit Ministerstva vnitra ČR pro období předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Česká republika tak pokračovala v iniciativě předcházejících předsednických zemí budovat výstražné systémy pro pohřešované děti v jednotlivých evropských zemích a uspořádala mezinárodní konferenci, v jejímž průběhu byly představeny výstražné systémy pro pohřešované děti fungující v některých evropských (Francie, Nizozemí, Velká Británie, Řecko) i mimoevropských zemích (USA).

NKMPPD byl vyvinut za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí, který počítá se zapojením široké veřejnosti do pátrání  a také se  zajištěním potřebné psychologické podpory rodinám pohřešovaných dětí. Základem systému je pátrací činnost Policie ČR. Při rozsáhlých pátracích akcích v terénu je rovněž zapojován integrovaný záchranný systém (IZS). Systém jako celek není založen na konceptu vytváření nových institucí, ale na lepším využití existujících mechanismů spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, na efektivním využití existujících komunikačních kanálů a koordinaci odpovědných orgánů.

O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR  na základě stanovených kritérií, přičemž systém není určen pro dobrovolné útěky z domova či z ústavního zařízení. Vždy se posuzují konkrétní okolnosti případu, samotný vývoj pátrání po pohřešovaném dítěti. Konečné rozhodnutí, zda bude systém aktivován, náleží příslušnému pracovníkovi služby kriminální policie a vyšetřování zodpovědnému za pátrání, na základě stanovené metodiky a spolupráce se specialisty po linii mládeže a násilné trestné činnosti.

Podmínky pro přenos informací od Policie ČR k médiím vytváří nově upravená aplikace „pátrání po osobách“. Aplikace umožňuje nejen médiím, ale i všem občanům  přihlásit se e-mailem nebo RSS kanálem k odběru novinek (upozornění o zveřejnění/aktualizaci/stažení záznamu o pohřešovaném dítěti na webu Policie ČR). Na tuto aplikaci se můžete přihlásit přímo prostřednictvím těchto webových stránek.

V současné době je do projektu zapojeno celkem 10 médií (Česká televize, TV Prima, TV Barrandov, Český rozhlas, Rádio Impuls, Frekvence 1, Aktuálně.cz, Česká tisková kancelář, zpravodajský web TN.CZ a Týden.cz), společnost GOPE Systems, a.s., evropská platforma pro pohřešované děti AMBER Alert Europe, organizace Cesta z krize, z.ú. a organizace Aplikace Echo, z.s. Více informací o spolupracujících partnerech zde.

Dosavadní zkušenosti a průběžná vyhodnocení ukazují, že systém je efektivní a splňuje účel, pro který byl zřízen. V doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ze 17. června 2011 je NKMPPD přímo označen jako jeden z několika progresivních počinů České republiky v rámci plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte a Opčního protokolu k Úmluvě o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. Poznatky z praktického využívání systému jsou s ohledem na svoji závažnost také dále zapracovávány do interních předpisů Policie ČR.

Informační materiály:

 • Informační leták linky pro rodinu a školu
 • Schéma NKMPPD
 • Počet pátrání (2010 – 2018)
 • Bezpečná cesta do školy
 • Co dělat, když se moje dítě ztratí?

Ke stažení na webu pomoztemenajitvcas.cz/ke-stazeni

Více informací viz www.pomoztemenajit.cz

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky