Dostupnost bydlení v Praze je velice nízká, vliv na tento stav má jak stoupající výše nájemného, tak i kupní cena nově postavených a starších bytů. Nejvíce se krize dotýká osamělých seniorů, samoživitelek a samoživitelů, mladých rodin s dětmi a celkově nízkopříjmových skupin. Obvykle městské částí evidují desítky akutních žádostí o sociální bydlení ročně, ze setkání ale vyplynulo, že některé městské části tyto údaje dostatečně nesledují.

Kromě investic by městské části uvítaly především legislativní podporu a využití zákonodárné iniciativy hlavního města Prahy – ať už na poli sociálního bydlení, krátkodobých či dlouhodobých pronájmů. V současné době například neexistuje právní úprava institutu sociálního bydlení, v níž by bylo podrobně upraveno, za jakých podmínek má sociálně potřebný občan možnost požádat o nájem bytu. Pravidla pro přidělení sociálního bydlení proto každý řeší po svém, napříč městskými částmi jsou tak výrazné rozdíly mezi tím, jak velká část bytového fondu připadne na sociální bydlení a za jakých podmínek a jaká je naopak vysoutěžena obálkovou metodou.

Úvodní setkání poslouží jako výchozí bod pro další řešení dostupnosti bydlení. „Jsem rád, že proběhlo naše první setkání s městskými částmi a že se od teď budeme scházet pravidelně jednou za čtvrt roku. Na setkání jsme vyslechli podněty jednotlivých radních, které použijeme jako podklady pro příští jednání. Z mého pohledu je zásadní sladit bytovou politiku magistrátu a jednotlivých městských častí,“ uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Na setkání také představil náměstek primátora Petr Hlaváček vznik městského developera, radní Hana Kordová Marvanová pak projekt na podporu družstevního bydlení. Předseda výboru pro bydlení Pavel Zelenka seznámil přítomné s připravovanými tezemi k nové bytové politice a principem komunitního bydlení neboli Baugruppe. Na sociální aspekty v bydlení poukázala ve svém příspěvku radní Milena Johnová a radní Adam Zábranský nakonec vyzval městské části k rekonstrukci prázdných bytů.

Jednotliví představitelé městských částí sdíleli své zkušenosti. V malých městských částech se například osvědčila správa bytového fondu vlastními silami, která vede k efektivitě pronájmů, umožňuje mezi žadateli vybrat kvalitní nájemníky a díky aktivitě zaměstnanců odboru správy majetku držet velice nízkou míru nezaplacených pohledávek. Městské části také navyšují objem financí věnovaný na rekonstrukce obecních bytů a zavádějí důslednější kontroly, zda nedochází ke zneužívání obecních bytů k podnájmům.