Seminář: Smart City najděme nová řešení starých problémů za pomoci (nejen) odborníků z vysokých škol

SMART rozhodování je tedy celý proces, v rámci kterého lze aktivovat občanskou společnost, zapojit inovace z poznatků akademické sféry a případně instalovat moderní technologie. Cílem celého procesu je spokojený občan s pozitivním patriotismem k místu, kde žije – k jeho domovu v tom nejširším pojetí smyslu slova. Přijďte se inspirovat v diskusi s odborníky, vědci a zástupci vysokých škol, kteří spolupracují s obcemi a městy na seminář Smart City – najděme nová řešení starých problémů za pomoci (nejen) odborníků z vysokých škol, který se bude konat v rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR dne 5. 6. 2019 od 13:30 do 16:30 h v sále Morava, Výstaviště Brno, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, mapa.  Na seminář se registrujte prostřednictvím tohoto registračního formuláře. Seminář je zdarma, po registraci obdržíte také kód k získání bezplatné vstupenky na veletrh – zobrazí se Vám na obrazovce.

Program semináře

Jaké jsou výzvy současnosti – nové technologie dávají nové možnosti pro rozvoj České republiky ve prospěch jejích občanů
Ing. Rut Bízková, Hlavní řešitelka projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart city

Chytrá řešení nalézají moudří lidé
Mgr. Radka Vladyková, Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR

Energetické hospodářství a obce: Odpadní teplo jako příležitost k úsporám
Ing. Jan Brabec, Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP), IREAS Energy, s.r.o.

Chytrá řešení pro lidi
RNDr. Jiří Schlanger, Místopředseda Rady VÚ balneologický, v.v.i., autor a odborný garant řady projektů na MZ a MPSV

Jak vnímáme koncepce dopravy ve Smart City
Bc. Roman Dostál, Student posledního ročníku ČVUT v Praze, Fakulty dopravní v oboru Dopravní systémy a technika

 Smart City jsou i o chytrém a aktivním finančním řízení
Ing. Filip Hrůza, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta MU, Institut veřejné správy a Katedra veřejné ekonomie

Behaviorální ekonomie pro města: jak se lépe rozhodovat a šetřit výdaje
Ing. Filip Kučera, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav regionálního rozvoje veřejné správy a práva

Zelená a modrá infrastruktura jako účinný nástroj v rámci Smart City konceptu
Ing. Jan Macháč, Ph.D., Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Město jako živá laboratoř: Participativní design a pilotní projekty v městských inovací
Mgr. Tomáš Vácha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Smart City především službou
Ing. Jaroslav Zelený, CSc., Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky