Základním tématem v pořadí už osmé konference Asociace nemocničních kaplanů je „Kaplan a podpora života“. Přednášející i témata workshopů se zaměřili na způsoby a možnosti, jak se kaplani mohou angažovat v nemocnicích, například v rámci nemocničních paliativních či multidisciplinárních týmů nebo poraden pro pozůstalé.

„Nemocniční kaplani jsou připraveni duchovně i lidsky doprovázet pacienty, jejich blízké, případně i personál nemocnice v jejich konkrétní situaci, pokud o to stojí. Důležité je, aby kaplan neuhýbal před těžkými tématy, ale zároveň aby nebyl tím, kdo tato témata otevírá jako první,“ popsala Anna Šourková, předsedkyně Asociace nemocničních kaplanů.

Nemocniční kaplani poskytují péči pacientům, personálu i návštěvníkům zdravotnického zařízení. Jsou členy multidisciplinárních zdravotnických týmů a poskytují doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Nemocniční kaplani mají specializované vzdělání k tomu, aby dokázali pečovat o pacienty v rekonvalescenci i o pacienty, kteří umírají. Náplní práce je například péče o rodinu i zdravotnický personál v situaci smutku a při ztrátě blízké osoby, pomoc při rozhodování, komunikace týkající se konce života, smrti a umírání nebo edukace personálu v oblasti spirituálních potřeb pacientů a duchovní péče.

Cílem konference bylo umožnit setkání a sdílení zkušeností nemocničních kaplanů, ale také lékařů, psychologů a managementu nemocnic v oblasti duchovní péče. Konference měla také pomoci k šíření osvěty o všech potřebách člověka a možnostech jejich naplňování v prostředí českého zdravotnictví.