MPSV informovalo vládu o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR

Resort práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími resorty úspěšně pokračuje v potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v České republice. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová o tom informovala členy vlády prostřednictvím materiálu „Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců”.

„V roce 2018 se nám dařilo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce velmi úspěšně odhalovat nelegální zaměstnávání cizinců v naší republice. Nárůst odhalených nelegálních praktik v zaměstnávání cizinců je způsoben mimo jiné vyšším počtem cizinců na území Česka a zároveň větší ochotou zaměstnavatelů riskovat sankce,” říká ministryně Jana Maláčová.

V rámci provedených kontrol bylo v loňském roce odhaleno celkem 4 583 osob vykonávajících nelegální práci u nás. V 763 případech se jednalo o občany ČR, ve 225 případech o občany jiných členských států Evropské unie a v 3 595 případech o cizince ze třetích zemí.

Současná ekonomická situace České republiky již delší dobu vyvolává zvýšenou poptávku zaměstnavatelů po pracovní síle zejména střední a nižší kvalifikace. Počty zahraničních pracovníků se za poslední roky rychle zvyšují, aktuálně se na českém trhu práce pohybuje přes 570 tisíc cizích státních příslušníků.

Materiál o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v České republice je předkládán vládě každoročně jako jeden z výstupů Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců. Ten byl zřízen usnesením vlády ČR č. 1044 ze dne 23. října 2000 k Aktualizované koncepci boje proti organizovanému zločinu. Jeho cílem je koordinace činnosti členských institucí, projednávání a posuzování vhodných opatření přispívajících k řešení dané problematiky, doporučování směrů kontrolní a preventivní činnosti a získávání informací z oblasti vývoje pracovní migrace do ČR se zaměřením na její nelegální formu.

Členskými institucemi Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců jsou dále resorty financí, průmyslu a obchodu, vnitra a zahraničních věcí. Ty se domlouvají na opatřeních, která reagují na aktuální problémy. V minulém roce se jednalo o potřebu propojení a sdílení údajů z jednotlivých informačních systémů z důvodu zvýšeného falšování povolení k zaměstnání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako reakci na tuto situaci připravilo návrh na změnu zákona o zaměstnanosti, v němž bude naplněn požadavek zajištění přístupu ministerstva vnitra, zahraničních věcí, zastupitelských úřadů a Policie ČR k požadovaným informacím o povoleních k zaměstnání vydaných krajskými pobočkami úřadů práce.

 

Tiskové oddělení MPSV

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.