Úřad ombudsmanky přeložil úmluvu o právech osob s postižením do českého znakového jazyka

Od pondělí probíhá Mezinárodní týden neslyšících (viz program), který vyhlásila Světová federace neslyšících. Každý den tohoto týdne je zaměřen na konkrétní skupinu lidí. Průřezovým tématem je „právo na znakový jazyk pro všechny“. Při příležitosti mezinárodního dne znakového jazyka (23. září) úřad ombudsmanky zveřejnil Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením v českém znakovém jazyce. Další dny se zaměřují na děti, neslyšící seniory, hluchoslepé a neslyšící s postižením, neslyšící ženy, neslyšící LGBTIQA+ komunita a neslyšící uprchlíky.

Jednotlivé dny týdne mají toto zaměření:

  • pondělí 23. září – Mezinárodní den znakového jazyka
  • úterý 24. září – právo na znakový jazyk pro všechny děti
  • středa 25. září – právo na znakový jazyk pro všechny neslyšící seniory
  • čtvrtek 26. září – právo na znakový jazyk pro hluchoslepé a neslyšící s postižením
  • pátek 27. září – právo na znakový jazyk pro neslyšící ženy
  • sobota 28. září – právo na znakový jazyk pro neslyšící komunitu LGBTIQA+
  • neděle 29. září – právo na znakový jazyk pro všechny neslyšící uprchlíky

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv