Zaměstnavatelé odmítají požadavek odborů na rozpuštění poloviny rezerv zdravotních pojišťoven ve výši 25 miliard

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR vydali společné stanovisko k odměňování ve zdravotnictví, ve kterém odmítají požadavek odborů, aby se rozpustila polovina rezervního fondu zdravotních pojišťoven ve výši 25 mld. Kč. Jejich stanovisko (viz níže) podporuje i Česká Asociace sester (ČAS).

Odmítáme požadavek odborových svazů rozpustit rezervy zdravotních pojišťoven ve výši 25 mld. Kč k plošnému navýšení úhrad pro r. 2020. Akceptovatelné a k diskuzi by bylo použití rezervy v řádech jednotek miliard např. pro centrovou léčbu, případně pro velmi podfinancované segmenty nebo pro konkrétní poskytovatele zdravotní péče.

Uvolnění téměř poloviny všech rezerv ve výši 25 mld. Kč je však nutné odmítnout, a to z následujících důvodů:

  • Nyní je v rezervních fondech zdravotních pojišťoven přes 50 mld. Kč, což představuje zhruba 15 % výdajů na české zdravotnictví. V r. 2008 činily rezervy 20 % celkových výdajů. Celkový relativní objem rezerv se tedy ještě nedostal na úroveň r. 2008. Právě díky naplnění rezervních fondů neprodělalo české zdravotnictví v období ekonomické krize žádný zásadní šok. Rezervy byly v krizových letech použity výhradně na účel, ke kterému byly a jsou určeny, tj. na úhradu poskytnuté zdravotní péče. Je jasné, že po období stávající konjunktury přijde období recese, tj. poklesu příjmů do Fondu veřejného zdravotního pojištění. Spotřebovávat rezervy v čase konjuktury považujeme za neekonomické, nelogické a nemorální.
  • Jednorázové uvolnění 25 mld. do českého zdravotnictví, a to formou zvýšení základních platových tarifů všem a ve stejné výši, nepovede k zásadnímu zefektivnění, zkvalitnění a větší dostupnosti poskytované zdravotní péče v ČR.
  • Jednorázové uvolnění mimořádného zdroje, tedy finančních prostředků z rezerv zdravotních pojišťoven, by pro další roky výrazně zvýšilo celkový objem úhrad. Pokud meziroční navýšení pro r. 2020 činí z růstu výběru pojistného 20 mld. Kč, a tento objem finančních prostředků byl uměle zvýšen převodem dalších 25 mld. Kč z rezerv zdravotních pojišťoven, pak by pro rok 2021, musel být celkový příjem do systému opět dotován nějakým významným dodatečným příjmem, jinak by se systém veřejného zdravotního pojištění propadl do deficitu. Vzhledem ke střednědobé predikci hospodářského růstu, a z něho se odvíjejícího růstu výběru zdravotního pojistného, by jakékoliv vyšší uvolnění rezerv zdravotních pojišťoven v tomto roce znamenalo skokové navýšení úhrad, na které nebude v dalších letech dostatek finančních zdrojů. To by se ve svém důsledku projevilo zhoršováním kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany.

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D.,
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

MBA Jan Wiesner
prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Vladimír Dlouhý
prezident Hospodářské komory ČR

Ing. Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

Zdroj: Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.