Odbory: V sociálních službách se intenzivně jedná o financování, novele zákona i platech

V kontextu vypjaté situace by se mohlo na první pohled jevit, že nyní jednáme pouze o zdravotnictví. Opak je ovšem pravdou. V posledním měsíci jsme opakovaně jednali také o problematice sociálních služeb a novele zákona o sociálních službách. Odbory zajímají pracovní podmínky zaměstnanců stejně intenzivně jako jejich odměňování.

Odbory prosazují optimální personální standardy

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se 3. října uskutečnilo další jednání o personálních standardech. Toto jednání bylo velmi zásadní také z důvodu změny postoje Ministerstva práce a sociálních věcí ve vztahu k financování sociálních služeb. Ministerstvo v novele zákona o sociálních službách jako jednu z možných variant dalšího financování navrhuje, aby se dotace vypočítávaly jako náklad na zaměstnance.

Plánuje se, že by byly dotace vypočítávány obdobně, jako je tomu ve školství, tedy že by jednotliví poskytovatelé dostávali příspěvek (náklad) na pracovníka. Na první pohled celkem jednoduché, ovšem v kontextu personálního zabezpečení sociálních služeb mírně řečeno velmi problematické.

MPSV už několik měsíců podrobně analyzuje, jaký je personální stav v sociálních službách, a hledá cestu k vytvoření personálního standardu, který by určil, kolik personálu má pečovat o kolik klientů. Odbory k tomu již několik let dodávají, že se má vytvořit optimální personální standard, který bude bezpečný pro zaměstnance. Navrhovali jsme, aby se neposuzoval stávající stav, kdy je většina služeb personálně poddimenzovaná, ale aby se přes měření zátěže a také na základě šetření Magistrátu hlavního města Prahy vytvořil standard, který bude přínosem jak pro klienty, tak pro zaměstnance. MPSV s návrhem souhlasí a zaměstnavatelé s odbory navrhli několik zařízení pro testování „bezpečné práce“.

Závěr odborů je jednoznačný, pokud nebude vytvořen bezpečný standard, tak nechceme žádný. Zkušenosti ze zdravotnictví, kdy se z minima stalo optimum, jsou a další experiment nedovolíme.

Odbory na sociální tripartitě požadovaly zvýšení dotací

V pondělí 7. října jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky. Program byl opět zaměřen na novelu zákona o sociálních službách. Úvodem MPSV zrekapitulovalo cíle novely, které jsou následující:

  • zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb,
  • vznik nových sociálních služeb,
  • zacílení na pečující osoby,
  • snížení administrativní zátěže sociálním službám,
  • stanovení nových pravidel pro správu sítě sociálních služeb,
  • nastavení jednotných standardů pro výpočet dotace a nákladů,
  • změny v systému financování,
  • nastavení personálního a materiálně-technického standardu.

Odbory s jednotlivými cíli nemají problém, ale rozhodující bude, jak se nastaví personální standard. Pro kvalitu poskytované služby je zásadní, o kolik klientů pracovník pečuje. Pokud by se vytvořil standard jeden ku pěti, tak to bude zcela odlišné od toho, pokud by byl standard jeden ku dvaceti pěti.

Ministerstvo připomínky odborů vnímá a souhlasí s názorem, že se má standard vytvořit tak, aby byl bezpečný pro zaměstnance a aby zaměstnanci nebyli přetěžování. Problémem jsou samozřejmě jako vždy finance, a tak MPSV chce navrhnout přechodné období, do kdy se bude muset standard aplikovat.

Odbory vnímají reálné nebezpečí pro poskytovatele, kteří mají už dnes standard vyšší. Co bude s nimi? Sníží jim částky na určitý počet zaměstnanců?

Odbory na jednání sociální tripartity otevřely problém odměňování zaměstnanců a jejich finanční podhodnocení, kdy zaměstnanci v sociálních službách jsou stále téměř 5000 Kč v průměru pod průměrnou mzdou v národním hospodářství.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková vyzvala MPSV a také zaměstnavatele, aby společným úsilím řešili neutěšenou situaci a aby se zvýšily dotace pro poskytovatele sociálních služeb.

Její výzva byla reakcí na sdělení prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřího Horeckého, že budou pro sociální služby požadovat navýšení platů pouze v takové výši, která pokryje částku alokovanou ve státním rozpočtu.

Požadavek předsedkyně odborového svazu na sociální partnery je v obráceném pořadí – pomozte prosadit takové navýšení, které bude přínosem pro zaměstnance a toto navýšení musí vláda finančně pokrýt.

Odbory navrhují dotace jako mandatorní výdaj státu

Třetím jednáním bylo 8. října setkání zastřešující pracovní skupiny pro dokončení návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracovní skupina už jednala opakovaně a mimo financování sociálních služeb je téměř shoda na ostatních bodech novely.

Za odborový svaz předsedkyně Dagmar Žitníková opět vyslovila požadavek, aby se v případě změny financování zásadně změnil přístup státu. Odbory dlouhodobě požadují, aby se nenárokové dotace změnily na nárokový příspěvek a ten byl mandatorním výdajem státního rozpočtu. Při stanovení normativů je také zásadní, aby byly zakotveny v právním předpise, odbory nesouhlasí s jejich vydáváním pouze ve věstníku.

O návrhu skupina hlasovala a mimo Ministerstva financí všichni přítomní tento návrh odsouhlasili.

Předsedkyně OS také závěrem uvedla, že není možné, vzhledem ke stárnutí obyvatelstva, růstu potřeby sociálních služeb a v kontextu výhledu ekonomiky, počítat s tím, že by se do sociálních služeb alokovaly stejné částky.

Odborový svaz požaduje, aby MPSV pracovalo s objektivními čísly a aby si Ministerstvo financí uvědomilo, že péče o nemohoucí, slabé a ohrožené spoluobčany nesmí být „Popelkou“.

 

Autorka: Dagmar Žitníková

Foto: Lubomír Francl

 

Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.