Mapy nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo model hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení pro všechna území obcí s pověřeným úřadem v České republice, včetně návrhu postupu při jeho každoroční aktualizaci. Opatření je součástí „15 plánovaných opatření pro boj s chudobou a sociálním vyloučením“.

V rámci tohoto modelu je zpracována analýza klíčových cenotvorných faktorů nájemného v lokalitě, zjištění v současné době platných vztahů mezi prodejními/kupními cenami bytů a nájemným na základě provedených analýz, určení modelového poměru nájemného k prodejní/kupní ceně bytů, který by následně mohl být využit pro modelovanou hodnotu nájemného v obcích či velikostní skupině obcí pro stanovení normativů dávek na bydlení, výpočet hodnot nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení na základě dat o jednotkových prodejních/kupních cenách bytů (výpočet průměru, mediánu a spodních tří decilů modelované výše nájmů) ve stanovených lokalitách (v Kč/m2 podlahových ploch bytů), vymezení území pro zpracování hodnotové mapy – všechna území obcí s pověřeným úřadem v České republice.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj