Bývalí ministři a ministryně: Sociální politika je stěžejní pro všechny občany naší země

V souvislosti s oslavami státního svátku 17. listopadu dnes proběhlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí historicky první setkání bývalých ministryň a ministrů, kteří stáli v čele jednoho z největších resortů po listopadu 1989. Vzájemné setkání doplnilo i promítání historických fotografií ministerstva a diskuze bývalých ministrů se zaměstnanci rezortu.

„Velmi ráda jsem dnes na ministerstvu přivítala své předchůdkyně a předchůdce ve funkci ministra. Bylo to velmi zajímavé a inspirující setkání a zároveň důstojná oslava 30. výročí, kdy se začala psát novodobá historie naší země a našeho resortu,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním správním úřadem, který má ve své působnosti témata sociální politiky, sociálního pojištění, oblast zaměstnanosti, pracovněprávní legislativu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo rovné příležitosti pro ženy a muže.

„S bývalými ministry jsme se shodli na tom, že oblast práce a sociálních věcí je natolik stěžejní pro všechny, kdo žijí v naší zemi, že je potřeba je odpovídajícím způsobem podporovat bez ohledu na politické smýšlení nebo stranickou příslušnost,“ doplnila k setkání ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

K příležitosti dnešních oslav byla také ve vstupní hale MPSV umístěna nová pamětní deska mapující historický vývoj sociální péče a sociální politiky v Československu od doby jeho založení. Pamětní deska připomíná například velkou hospodářskou krizi a s tím související řešení nezaměstnanosti nebo sociální politiku po druhé světové válce.

 

Zdroj: MPSV