Češi jsou nejvíce hrdi na přírodu a památky, nejméně na politiky a morálku

Proč jsou obyvatelé České republiky na svou a zemi a na co hrdi nejsou. Na to se ptalo Centrum pro výzkum veřejného mínění v říjnovém šetření. Téměř třetina respondentů (32 %) je na svou zemi hrdá, protože ji považuje za krásnou, je v ní krásná příroda, historické památky a krásná města. Druhým nejčastěji uváděným důvodem (31 %) je skutečnost, že Česká republika je pro respondenty jejich rodnou zemí, domovem, je to jejich vlast a mají zde své nejbližší. Pouze 5 % respondentů uvedlo, že neexistuje nic, co by byli hrdí.

Naopak mezi nejčastější důvody, proč lidé nejsou hrdí na svou zemi, respondenti nejčastěji uváděli aktuální politickou situaci a politiky (39 %). Necelá třetina respondentů (31 %) zmínila špatné mezilidské vztahy, některé negativní lidské vlastnosti, které podle nich čeští občané mají, případně kritizovali špatný stav morálky. Necelou desetinu oslovených (9 %) nenapadl žádný důvod, proč by neměli být hrdí na to, že jsou českými občany.

Důvody proč jsou lidé hrdí na to, že jsou občany ČR (v %)
Krásná země, příroda, památky, města 32
Rodná země, vlastenectví, má zde rodinu, přátele 31
Historie, historické osobnosti 24
Sport, sportovci 15
Umění, kultura, tradice 12
Politická suverenita, politická kultura, demokracie, dobří politici 10
Slavní, významní lidé, osobnosti 10
Šikovní, vynalézaví lidé/národ 9
Bezkonfliktní stát, neútočnost, bezpečnost 8
Ekonomika, dobrá životní úroveň, ekonomická vyspělost 8
České výrobky 6
Morálka, mezilidské vztahy, dobré lidské vlastnosti 5
Věda 5
Dobré zdravotnictví, kvalitní lékaři, dostupnost zdravotní péče 4
Kvalitní školy, vzdělávání 4
Dobrá geografická poloha, klimatické podmínky 3
Evropská země, součást Evropy, členství V EU 3
Úspěchy ČR ve světě, znají nás, máme dobré jméno 2
Sociální jistoty, dávky, sociální cítění občanů 2
Český jazyk, společná řeč 2
Není na co být hrdý 5
Jiná odpověď 15
Bez odpovědi + Neví 85

Pozn.: Vzhledem k tomu, že každý respondent mohl uvést až tři položky, činí součet všech možných odpovědí 300 %. Zdroj: CWM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost, 5. – 20.10. 2019, 1021 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.

Důvody proč nejsou lidé hrdí na to, že jsou občany ČR (odpovědi respondentů v %)
Politické situace ČR, čeští politici 39
Morálka, mezilidské vztahy, špatné lidské vlastnosti 31
Korupce, podvody, rozkrádání 17
Ekonomika, špatná životní úroveň, nezaměstnanost, zdražování, nízké platy, daně 10
Špatná sociální politika, zdravotnictví, školství 8
Kriminalita, narkomani, alkoholismus, bezdomovci, prostituce 7
Problematika menšin, přistěhovalců, cizinců 7
Zahraniční politika, vztahy se zahraničím, podřizujeme se mocnostem 6
Špatné hospodaření státu, zadluženost 4
Špatná péče o životní prostředí, ničení přírody 4
Právní prostředí, zákony, soudnictví, nespravedlnost 4
Historie, minulost, naše vyrovnání s ní 3
Pověst, jméno ČR v zahraničí, chování Čechů v zahraničí 3
Špatný stav silnic 2
Z žádných důvodů, není nic, na co by neměl být hrdý 9
Jiná odpověď 17
Bez odpovědi + Neví 129

Pozn.: Vzhledem k tomu, že každý respondent mohl uvést až tři položky, činí součet všech možných odpovědí 300 %. Zdroj: CWM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost, 5. – 20.10. 2019, 1021 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.

 

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění