Důchodová komise navrhuje minimální důchod a více peněz za péči o děti a blízké

Důchodová komise se na svém jednání v pátek 15. listopadu zabývala zavedením individuálních virtuálních důchodových účtů. Tento nástroj by umožňoval pravidelné a automatizované informování občanů o jejich důchodových nárocích v současnosti i v okamžiku dosažení důchodového věku. To by občanům umožnilo se dlouhodobě lépe připravit na životní situaci v důchodu. Komise se dále zabývala minimálním důchodem a dřívějším odchodem pracovníků v náročných profesích do důchodu.

Minimální důchod a více peněz za období péče o děti a blízké

Komise diskutovala o vytvoření tzv. nultého důchodového pilíře důchodového systému. Cílem nultého pilíře je poskytovat všem takovou minimální výši důchodu, která by jim zajistila přijatelný životní standard. Výše tohoto základního důchodu by tedy nebyla závislá na předchozích příjmech důchodce.

První pilíř by v novém uspořádání oceňoval individuální průběh kariéry každého člověka. Část důchodu vyplácená z tohoto pilíře by odrážela období výdělečné činnosti, ale zohledňovala by například i období péče o děti nebo blízké s potřebou každodenní péče.

Nižší důchodový věk a vyšší sazby pojistného pro náročné profese

Komise se také zabývala konkrétními možnostmi řešení problematiky dřívějšího odchodu do důchodu pro pracovníky v náročných profesích bez krácení jeho výše. Navrhuje, aby u osob v náročných profesích byl snížen věk odchodu do důchodu o 1 rok za každých 10 let v náročné profesi.

Na ekonomických dopadech poškození zdraví v těchto profesích by se měli podle komise měli podílet také zaměstnavatelé. Navrhuje proto zvýšení sazby na důchodové pojištění u zaměstnavatele za zaměstnance v náročné profesi o 5 procentních bodů.

Systém kategorizace profesí, od kterého se odvíjel věk odchodu do důchodu, byl v 90. letech zrušen.

Více než devět z deseti zaměstnavatelů (92 %) žádné zaměstnance v nejrizikovější kategorii nemá. Dopady na zaměstnavatele proto podle resortu budou minimální.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí