Nová informační kampaň ukazuje, že žít doma je možné i s handicapem

Vlasta se po mozkové příhodě vrátila z nemocnice závislá na péči druhých. Syn Honza, který má náročnou práci a velkou rodinu, si kvůli tomu vzal dva týdny dovolené, ale teď už musí zpátky do práce… Stojí před rozhodnutím, co s maminkou dál? Jak se o ni zvládne postarat, když zároveň musí pracovat, starat se o dvě dospívající děti? Podobné otázky si kladou mnozí z nás, když náhle onemocní někdo v rodině, utrpí těžký úraz, nebo stárnoucí rodiče ztrácejí soběstačnost. Někdy v situaci, kdy jsou na pokraji sil, náročnou péči doma už nezvládají a pomýšlí na péči ústavní, např. domov pro seniory.

Často ale může být řešením terénní pečovatelská služba. Její uživatel může dál Žít doma, část péče na sebe převezmou odborníci, rodině se uleví a získá podporu.

Institut sociální práce, z.s. v partnerství a spolupráci se šesti kraji pomáhá pečovatelským službám změnit jejich fungování, aby se staly opravdovou podporou v péči v souladu s vizí Žít doma.

Institut spustil stejnojmennou informační kampaň. „Chceme upozornit na to, že Žít doma se dá, i když se staneme závislými na péči druhých. Není třeba hned uvažovat o stěhování do pobytového zařízení, protože můžeme využít pomoc terénní pečovatelské služby. Ty se teď na mnoha místech mění ve služby podporující setrvání v přirozeném prostředí, tedy doma,“ vysvětluje předseda Institutu Jakub Čtvrtník.

Sledujte nově spuštěný portál zitdoma.cz a také facebook, kde se dozvíte informace, rady a tipy pro život a péči doma, nebo si přečtete zajímavé příběhy a rozhovory.

Jak funguje pečovatelská služba?

 • Pracovníci pečovatelské služby docházejí domů za uživatelem, některé činnosti vykonávají také v sídle organizace (např. hygienu obtížně se pohybujících ve specializovaných bezbariérových koupelnách pečovatelské služby).  
 • Sestaví plán péče. Hlavním cílem služby je pomoci žít běžný život tak, jak byl každý uživatel doposud zvyklý. Proto pečovatelka vždy nejdříve projde s uživatelem, jakou pomoc a v jakém rozsahu během dne potřebuje. Poté domluví konkrétní úkony a jejich časový rozvrh. Vytvoří plán poskytování služby, kde bude jasně stanoveno, o jakou podporu půjde a k čemu má vést (např. aby se uživatel mohl sám najíst, sám si ráno uvařit čaj, sám rozhodnout, co si přeje k jídlu atd.). Pokud se ukáže, že uživatel potřebuje něco, co mohou zajistit běžné služby (např. rozvoz oběda, úklidová firma), pečovatelská služba to pomůže sjednat. 
 • Pečovatelská služba bude doplňovat uživatelovy ruce, oči atd. tam, kde to bude potřeba. Tzn. co nezvládne uživatel vykonat sám, s tím mu pomůže. Přitom bude podporovat jeho maximální soběstačnost a schopnost určovat, co a jak se bude dělat.
 • Pomůže s mytím/denní hygienou. Pokud je pro uživatele mytí velmi náročné, někdy až bolestivé, vyberou společně takovou variantu mytí s podporou pečovatelky, aby to bylo pro uživatele pohodlnější, bezpečné, se zachováním soukromí a důstojnosti. Služby mají k dispozici např. speciální vanu, která umožní mytí přímo na lůžku, pokud uživatel nemůže vstát. Pro řadu lidí je problém nechat se umýt na intimních partiích. Pokud uživatel hůře ovládá vlastní ruce nebo je neovládá vůbec, může je pečovatelka opatrně vést tak, že se v těchto místech bude dotýkat pouze vlastní rukou.
 • Pomůže s výměnou inkontinenčních pomůcek. Používá-li uživatel inkontinenční pomůcky a jejich výměna je pro něj náročná, pečovatelka může i vícekrát denně pomoci toto zajistit, včetně následné hygieny.
 • Pomůže s vařením. Pokud uživatel nezvládá činnosti typu nakrájení cibule na drobné kousky nebo namáhavé míchání těsta, může využít asistence pečovatelky. Pokud nikdy nevařil a nyní občas potřebuje něco připravit, může ho pečovatelka naučit několik základních jídel. Pokud si vařit nechce, může mu doporučit a zprostředkovat dovoz obědů z místní restaurace nebo školní jídelny.
 • Pomůže s podáním jídla. V případě, že se člověk sám nají pouze s velkými obtížemi (špatně se mu krájejí sousta nebo potřebuje pomoc s podáním jídla), pečovatelka mu pomůže. Bude to dělat s trpělivostí, respektem a vědomím, že vše potřebuje svůj čas.
 • Doprovodí. Touží-li uživatel vidět se s přítelem/přítelkyní, ale sám si na cestu již netroufne, pečovatelka jej doprovodí tam i zpět. Stejně tak mu může poskytnout doprovod k lékaři, kadeřníkovi, na vycházku apod.
 • Pomůže s nákupem. Zajistí doprovod do obchodu, kde si uživatel sám vybere zboží, nebo pomůže sepsat seznam toho, co je potřeba, a samotný nákup zajistí pečovatelka. Případně pomůže s nákupem přes internet.
 • Pomůže s drobným úklidem. Společně uklidí s tím, že pečovatelka pomáhá a doplňuje ruce všude tam, kde již nestačí síly uživatele. Pokud si uživatel sám na úklid již netroufne, pomůže mu pečovatelská služba sjednat pro pravidelný úklid komerční službu.

Mýty o pečovatelské službě:

 1. Pečovatelská služba dováži obědy a uklízí.
  Pečovatelská služba je odborná sociální služba hrazená z veřejných zdrojů. Jejím prvořadým cílem je pomáhat lidem, kteří jsou na pomoci závislí. Hlavním úkolem tedy není dovážet obědy, ale zajistit dostupnost stravy v případě, kdy si ji člověk nemůže obstarat sám. Pokud jsou v místě běžné stravovací služby, pečovatelská služba pomůže zprostředkovat dovoz obědů např. z restaurací, školních jídelen nebo nemocnic. Pečovatelky mohou pomoci také s přípravou oběda, s jeho nakrájením a podáním. Pokud není v okolí žádný dodavatel, který by oběd přivezl, může ho dovézt pečovatelská služba. Totéž platí pro úklidy, které pomůže pečovatelská služba sjednat u komerční firmy. Pečovatelka případně může pomoci také se samotným úklidem, pokud si uživatel přeje ho nadále zajišťovat aspoň zčásti sám – v tom případě pečovatelka pomůže s tím, na co mu již síly nestačí
 2. Pečovatelská služba je jen pro ty, kteří potřebují drobnou výpomoc, pro ostatní je určen domov pro seniory.
  Pracovníci pečovatelské služby umí zajistit péči o člověka, který je závislý na pomoci druhého, i opakovaně během dne. Domovy pro seniory jsou určeny pro osoby ve vážném zdravotním stavu vyžadujícím soustavnou péči včetně péče zdravotníků, kterou už nelze zajistit doma. Pečovatelská služba by měla být jednou z prvních sociálních služeb, na které se obrátíte, abyste společně hledali řešení vaší situace.
 3. Pečovatelská služba pomůže každému seniorovi, který o to požádá.
  Pečovatelská služba může být poskytována těm, kteří potřebují takovou pomoc druhé osoby, jakou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných běžně dostupných služeb. Na začátku spolupráce služba společně s uživatelem zhodnotí potřeby a následně pomůže najít vhodné řešení situace. Rovněž doporučí a zprostředkuje služby, které budou schopny pomoci s některými konkrétními úkony. Například zajistí dietní stravování a dovoz obědů z restaurace, nemocnice, jídelny apod. a s nakrájením a podáním stravy docházejí pomáhat pečovatelky.
 4. Pečovatelská služba je poskytována jen v domech s pečovatelskou službou.
  Dnes se bytům v těchto domech říká byty zvláštního určení a jsou majetkem obce. Bydlení v nich nezakládá právo na poskytování pečovatelské služby – právo na službu má pouze ten nájemník, který potřebuje takovou pomoc druhé osoby, jakou mu nemůže poskytnout rodina nebo jiné běžně dostupné veřejné služby (např. restaurace, úklidová firma, prádelna). Pečovatelská služba je službou terénní, její poskytování není tedy podmíněno či jinak navázáno na byty zvláštního určení. Může být poskytnuta potřebnému člověku v tzv. domě s pečovatelskou službou, stejně tak v jiných bytech či domech v místě, kde služba působí.
 5. Pečovatelská služba přijde pomoci do domácnosti maximálně jednou denně a jen na chvíli.
  Pečovatelky k uživatelům mohou přijít opakovaně v průběhu celého dne podle toho, jak to bude situace vyžadovat. Čas, po který mohou službu poskytnout, může být omezen jen kapacitou služby. Časový rozsah péče je vždy se službou předem vyjednán. Pokud služba nebude moci vyhovět požadavkům uživatele v plném rozsahu, bude se vždy snažit zajistit alespoň jeho nejdůležitější potřeby (např. pomoc při mytí, oblékání, přesazení do křesla, zajištění a podání jídla).
 6. Pečovatelka může nahradit kamarádku.
  Pečovatelka je profesionální odborná pracovnice, která poskytuje předem domluvené služby. Kontakt s přáteli nenahradí, ale může uživatele doprovodit za jeho přáteli, případně mu pomoci se připravit na jejich návštěvu u něj doma nebo pomoci při navazování nových vztahů. 
 7. Pečovatelská služba zaručí/zajistí to, že se mně/mému blízkému nic nestane.
  Pečovatelka umí upozornit na rizika, která vám v souvislosti se zhoršeným zdravotním stavem doma hrozí (např. uklouznutí na koberečku), a doporučí, jak je omezit. Není však v jejích silách ani v silách nikoho jiného zaručit, že se už nemůže nic jiného stát. Každá lidská činnost s sebou nese přirozená rizika, která nelze zcela odstranit.
 8. Pečovatelskou službu uživatel musí platit z vlastních peněz.
  Pečovatelskou službu je skutečně nutno hradit, lze k tomu však využít příspěvek na péči, o který je možné požádat na úřadu práce. Žádost mohou pomoci vyřídit sociální pracovnice pečovatelské služby. Pokud víte, že vám nebo vašemu blízkému i tak budou scházet na službu peníze, poraďte se se sociální pracovnicí, pomůže najít vhodné řešení.  Pečovatelská služba se snaží, aby nikdo potřebný nezůstal bez pomoci.
 9. Nejdříve musím mít schválený příspěvek na péči, teprve pak může být pečovatelská služba poskytnuta.
  Služba může být poskytnuta i před přiznáním příspěvku na péči, uživatel si ji však musí hradit z vlastních prostředků. Peníze se však vždy vyplácejí zpětně od data podání žádosti, proto je dobré ji podat co nejdříve. Je ale třeba počítat s tím, že vyřízení příspěvku může trvat i několik měsíců. S vyřízením žádostí o příspěvek může pomoci sociální pracovnice pečovatelské služby.
 10. Pečovatelskou službu nelze smluvit ze dne na den.
  Ze dne na den lze poskytnout službu jen ve výjimečných situacích, kdy by hrozilo, že člověk zůstane bez jakékoliv pomoci, tzn. kdy pomoc nelze zajistit prostřednictvím blízkých nebo třeba sousedů. V ostatních případech je nutné službu dojednat s určitým časovým předstihem (např. již během pobytu v nemocnici vyjednat její poskytování po návratu domů a stejně tak je důležité oznámit včas i požadavky na změnu poskytování služby ‒ např. v jiné dny, v jinou hodinu apod.).
 11. Pečovatelská služba udělá to, co řekne rodina/ splní každé přání rodiny.
  Uživatelem pečovatelské služby je ten, komu je služba poskytována. S ním se také pracovnice domlouvají, jak a kdy bude služba poskytována. Pečovatelky samozřejmě vítají spolupráci s rodinou, která se často stará v době, kdy službu nelze poskytnout. Pečovatelky však musí respektovat v první řadě přání a potřeby toho, o koho pečují. Nemohou vyhovět těm požadavkům rodiny, které jsou v rozporu s požadavky uživatele.
 12. Pečovatelská služba spravuje/má na starost všechny byty v domě s pečovatelskou službou. Rozhoduje o přidělení/nepřidělení bytu, řeší problémy.
  Pečovatelská služba je službou terénní, a její poskytování tedy není podmíněno či jinak navázáno na byty zvláštního určení. Může být poskytnuta komukoliv v oblasti její působnosti. Pečovatelská služba tedy nemá na starosti správu těchto bytů/domů, nerozhoduje o přidělení, či nepřidělení bytů, neřeší úklid budov ani případné opravy, nezabývá se problémy vzniklými v rámci spolužití v takovýchto objektech. S těmito záležitostmi je nutné obrátit se na obec.
 13. Pečovatelskou službu je možné objednat na úklid před Vánocemi, Velikonocemi a po malování.
  V prvé řadě je třeba připomenout, že poskytnutí pečovatelské služby je vázáno na základní podmínku – uživatel služby potřebuje pomoc druhého a tu mu nemůže poskytnout nikdo blízký ani jiná veřejná služba. Provedení tzv. velkého úklidu proto připadá v úvahu jen u uživatelů pečovatelské služby, kteří potřebují i jinou pomoc v péči o sebe, jsou osamělí a v místě neexistuje jiná služba, která úklidy provádí. Nelze tedy očekávat, že si uživatel objedná u pečovatelské služby jednou či dvakrát do roka úklid, aniž by potřeboval jinou pomoc. Přesto, pokud se na pečovatelskou službu obrátíte, nabídne vám kontakt na veřejnou službu, která se úklidy zabývá. Pečovatelská služba jako odborná sociální služba využívá svou kapacitu na pomoc lidem, kteří potřebují podporu v běžném životě a kteří by bez ní nemohli žít doma (zajišťuje pomoc s mytím, jídlem, oblékáním, pohybem apod.).
 14. Pečovatelská služba provádí zdravotnické úkony.
  Pečovatelská služba nemůže poskytovat zdravotnickou péči, ale může dohlížet např. na to, že její uživatel užije lék v předepsaný den a hodinu. Zdravotnické/ošetřovatelské úkony spadají pod domácí zdravotní službu (home care) a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Službu předepisuje praktický lékař.
 15. Ten, kdo pobírá starobní důchod, má nárok na poskytování pečovatelské služby.
  To, že někdo pobírá starobní důchod, jej automaticky neopravňuje k využívání pečovatelské služby. Rozhodující je zdravotní stav a celková životní situace. Např. senior vysokého věku bydlící v bezbariérovém bytě, kterému pomáhá rodina a který si může na úklid a další nutné práce objednat veřejné služby, není v situaci, kdy by potřeboval pečovatelskou službu. Pokud by se však jeho stav změnil a potřeboval by pomoc také s jinými činnostmi nebo by tuto pomoc rodina nemohla v plném rozsahu zajišťovat, je využití pečovatelské služby namístě. Pokud se domníváte, že byste vy nebo váš blízký pečovatelskou službu potřebovali, obraťte se na její sociální pracovnici. Ta s vámi požadavek projedná a společně můžete hledat nejvhodnější řešení situace.

Více informací.

 

Zdroj: Institut sociální práce, z.s., Žít doma