Dotazník: Člověk s duševním onemocněním, slevy v dopravě a benefity pro osoby se zdravotním postižením

Chtěli bychom Vás tímto požádat o pomoc v naší snaze upozornit na nedostatky v systému podpory osob se zdravotním postižením, kdy jsou z možnosti participovat na benefitech pro osoby se zdravotním postižením mnohdy vyloučeni ti nejpotřebnější, prostřednictvím dotazníku “Člověk s duševním onemocněním v systému podpory OZP ve vztahu k cestování a participaci na zájmových aktivitách” (viz prezentace).

Tuto nerovnost v systému podpory osob se zdravotním postižením lze názorně vidět u lidí, jimž byla přiznána invalidita pro závažné duševní onemocnění, kde z důvodu nepříznivé sociální situace může docházet i k sociálnímu vyloučení a nemožnosti zapojit se do života ve společnosti. Invalidní důchod z důvodu “duševní poruchy nebo poruchy chování” přitom pobírá více než 102 tisíc osob, tj, téměř čtvrtina (24 %) všech příjemců invalidního důchodu, z toho 64 tisíc má důchod ve třetím stupni. Po “nemocech svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně” se jedná o druhou nejčastější příčinu invalidity, respektive pobírání invalidního důchodu (viz tabulka níže).

S pomocí dotazníku bychom chtěli zmapovat zkušenosti lidí se závažným duševním onemocněním (SMI –  severe mental illness) v oblasti, na kterou stále marně upozorňujeme: že člověk s duševním onemocněním je systémem podpory osob se zdravotním postižením opomíjený a vypadává z velké části finančních benefitů a to i tehdy, když je invalidní důchod jejich jediným příjmem a někdy ani ten, protože mu na něj z důvodu nesplnění podmínek nevznikl nárok.

Tato skutečnost je také vidět v rámci slev dopravě, kdy invalidní důchodci III.stupně, byli opomenuti v rámci loňských státních slev – do roku 2012 měli slevy spolu se seniory a studenty – o tom, že mnozí politici nemají ani páru o této problematice, svědčí tato slova tehdejšího ministra dopravy v odpovědi na dotaz NRZP ČR  “…Dále pan ministr uvedl, že příjemci ID mají další jiné slevy a benefity, takže nejsou znevýhodněni…”.

Tomuto tématu je nutno věnovat pozornost i z důvodu, že v rámci EU je pilotována Evropská karta pro osoby se zdravotním postižením, kde členské státy si ponechávají pravomoc rozhodovat o tom, kdo je způsobilý k získání evropského průkazu – budou se při tom řídit vnitrostátní definicí zdravotního postižení a samy si určí postup vydávání průkazu.

V následujícím dotazníku bychom chtěli zmapovat sociální situaci především u lidí, jimž byla přiznána invalidita z důvodu duševního onemocnění, jejich zkušenost se žádostí o průkaz osoby se zdravotním postižením, a jak tyto skutečnosti ovlivňují jejich možnost cestovat či účastnit se kulturních, rekreačních , sportovních a dalších volnočasových aktivit

Dotazník je plně anonymní a identita vyplňujících respondentů není zjišťována. Jeho výsledky budou předány osobám, které jsou aktivně zapojeny do procesu reformy péče o duševní zdraví a je v jejich kompetenci situaci změnit.

Děkujeme za spolupráci.

Za zainteresovanou veřejnost

Ing. Jitka Vitovská
(studentka studijního programu Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy)

E-mail: jitka.vitovska@seznam.cz

Vyplácené invalidní důchody ve stavu k 31. 12. 2018

Skupiny diagnóz WHO 1. st. 2. st. 3. st. Celkem %
Některé infekční a parazitární nemoci 806 376 819 2 001 0,5%
Novotvary 12 480 5 821 15 831 34 132 8,1%
Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 599 324 485 1 408 0,3%
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 007 3 178 5 569 14 754 3,5%
Duševní poruchy a poruchy chování 25 137 12 812 64 078 102 027 24,2%
Nemoci nervové soustavy 10 695 5 673 19 153 35 521 8,4%
Nemoci oka a očních adnex 2 151 1 198 3 578 6 927 1,6%
Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 937 1 320 1 240 7 497 1,8%
Nemoci oběhové soustavy 12 472 7 340 15 893 35 705 8,5%
Nemoci dýchací soustavy 3 238 2 110 3 546 8 894 2,1%
Nemoci trávicí soustavy 5 203 2 767 4 388 12 358 2,9%
Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 197 884 853 3 934 0,9%
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 65 473 23 734 26 963 116 170 27,6%
Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 332 1 051 2 253 4 636 1,1%
Těhotenství, porod a šestinedělí 6 7 15 28 0,0%
Některé stavy vzniklé v perinatálním období 41 23 58 122 0,0%
Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 2 121 857 2 737 5 715 1,4%
Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 103 51 129 283 0,1%
Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 504 3 464 6 208 19 176 4,5%
Nezařazeno 3 767 1 120 5 312 10 199 2,4%
Celkem 168 269 74 110 179 108 421 487 100%

Viz údaje podle věku.

Zdroj dat: ČSSZ