Češi patří v EU ve spokojenosti s vlastním životem a mezilidskými vztahy k těm spokojenějším

V průzkumu subjektivní spokojenosti byla lidem v EU položena otázka „Jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?“ Respondenti v jednotlivých zemích EU odpovídali na škále od 0 („naprosto nespokojeni“) do 10 („naprosto spokojeni“). V roce 2018 byla průměrná spokojenost obyvatel ve věku 16 a více let měřená na stupnici 0 až 10 v průměru 7,3, což je o něco více než v roce 2013 (7,0). Od roku 2013 se také zvýšila průměrná spokojenost s finanční situací vlastní domácnosti, která vzrostla ze 6,0 v roce 2013 na 6,5 v roce 2018. Průměrná spokojenost s osobními vztahy se téměř nezměnila (7,8 v roce 2013 a 7,9 v roce 2018).

Průměrná životní spokojenost se zvýšila oproti roku 2013 zvýšila v 19 členských státech. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán na Kypru (+0,9), Bulharsku (+0,6), Česku, Estonsku, Polsku a Portugalsku (shodně +0,5).

V roce 2018 byli v průměru nejvíce spokojeni se svými životy Finové (8,1), Rakušané (8,0), Dánové, Poláci a Švédi (shodně 7,8). Na opačném konci škály stojí obyvatelé Bulharska (5,4), Chorvatska (6,3), Řecka a Litvy (shodně 6,4), Maďarska (6,5), Lotyšska a Portugalska (oba 6,7).

V roce 2018 více než 62 % lidí ve věku 16 a více let v Evropské unii uvedlo, že během posledního měsíce se cítili šťastni po celé období (14 %) nebo většinu (48 %), naopak 12 % uvedlo, že se cítili šťastni buď zřídka (8 %) nebo nikdy (2 %). Ve srovnání s rokem 2013 se podíl šťastných lidí v EU zvýšil o více než 2 procentní body (z 60 %). Nejšťastnější se lidé cítí v Belgii, Nizozemsku, Rakousku a Finsku, kde více než tři čtvrtiny respondentů uvedlo, že se během posledních čtyř týdnů cítili šťastní po většinu času. Na opačné straně žebříčku stojí Lotyšsko (31 % lidí uvedlo, že byli šťastní po celou dobu nebo většinu času) a Bulharsko (35 %).

Podíl spokojených obyvatel ČR během posledního měsíce podle věku v roce 2018

Vždy Většinu času Někdy Zřídka Nikdy Neznámo
Od 16 do 24 let 8,3 58,9 23,4 6,9 0 2,6
Od 25 do 34 let 9,4 54,3 28,1 5,2 0,3 2,6
Od 35 do 49 let 6,6 46,0 34,5 8,7 1,3 2,9
Od 50 do 64 let 5,8 37,9 40,0 9,5 2,4 4,4
Od 65 do 74 let 5,8 40,8 38,2 9,0 2,2 4,0
75 a více let 5,3 33,7 38,5 13,9 2,2 6,4

Podíl spokojených obyvatel ČR během posledního měsíce podle úrovně vzdělání v roce 2018

Vždy Většinu času Někdy Zřídka Nikdy Neznámo
Všechny úrovně ISCED 2011 6,8 44,8 34,6 8,7 1,5 3,7
Nižší než základní, základní a nižší sekundární (úrovně 0-2) 5,1 39,0 35,7 14,1 1,9 4,2
Vyšší sekundární a postsekundární neterciární (úrovně 3 a 4) 6,6 43,1 35,5 9,1 1,6 4,1
Terciární (úrovně 5-8) 8,2 53,7 30,8 4,4 0,8 2,0

Podíl osob, které uvedly, že se během posledních 4 týdnů cítily šťastny “pořád” nebo “většinou” (%)

Poř. Země %
1 Belgie 76,3
2 Holandsko 76,2
3 Rakousko 75,9
4 Finsko 75,9
5 Švýcarsko 75,3
6 Lucembursko 73,9
7 Španělsko 71,5
8 Dánsko 69,7
9 Polsko 68,5
10 Francie 67,7
11 Norsko 65,6
12 Švédsko 64,6
13 Německo 64,5
14 EU – 28 zemí 62,3
15 Malta 61,8
16 Slovinsko 58,9
17 Maďarsko 57,8
18 Portugalsko 56,0
19 Kypr 54,7
20 Srbsko 51,7
21 Česko 51,6
22 Estonsko 51,4
23 Itálie 49,1
24 Rumunsko 46,4
25 Řecko 46,4
26 Litva 45,4
27 Chorvatsko 41,8
28 Bulharsko 34,9
29 Lotyšsko 30,7

 

Zdroj: Eurostat