CVVM: Každá čtvrtá domácnost se považuje za chudou

Více než polovina (54 %) domácnosti vychází s příjmy snadno, 44 % obtížně. Téměř čtvrtina občanů (24 %) hodnotí svoji domácnost jako chudou, naproti tomu necelá desetina občanů (9 %) považuje svoji domácnost za bohatou. Vychází to říjnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které zkoumalo, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností.

Dvě třetiny dotázaných (66 %) nehodnotí svoji domácnost ani jako chudou, ani jako bohatou.

Podíl osob, které považují svoji domácnost za chudou, je druhý nejnižší za celou dobu sledování, tj. od roku 2003. Pokračuje tak nastoupený trend, kdy se hodnocení ekonomické situace vlastních domácností od roku 2012 stabilně zlepšuje a současný výsledek je statisticky srovnatelný s loňským rokem, který představuje dosavadní maximum.

Míra subjektivní deprivace v různých oblastech spotřeby je nejnižší u základních životních potřeb, jako je jídlo, oblečení a běžné potřeby pro domácnost (5 % občanů uvedlo, že má jejich domácnost problém s jejich uspokojením) a nejvyšší u luxusního zboží (tři čtvrtiny domácností na toto zboží nemají).

Obecně lze shrnout, že v mínění o příjmech domácností, resp. chudobě dochází ke kontinuálnímu zlepšování situace od roku 2012, přičemž rok 2018 představuje nejkladnější hodnocení za celou dobu, kdy se CVVM otázkami zabývá, a aktuální výzkum je s ním statisticky srovnatelný

 

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění