Je maďarská novela proti CEU v rozporu s hodnotami evropské vědy?

Ve vyjádření vydaném komisařem EU pro vědu, výzkum a inovace Carlosem Moedasem týkající se novely maďarského zákona o vysokých školách jsou vyjádřeny obavy, zda nový předpis není v rozporu s evropskou svobodou vědeckého bádání a společnými hodnotami otevřenosti vědy a výzkumu.

Maďarsko se jako členský stát Evropské unie zavázalo chránit společné evropské hodnoty včetně vzdělávání a toto by mohl být precedent pro omezování autonomie ve vysokém školství v Evropě, napsal evropský komisař.

Středoevropská univerzita (Central European University, CEU) se sídlem v Budapešti vydala 28. března 2017 tiskové prohlášení, svolala v úterý 29. března 2017 tiskovou konferenci a zahájila iniciativu #IstantwithCEU, ve které se ohradila proti navrhovanému dodatku k vysokoškolskému zákonu, který nově omezuje působení zahraničních vysokých škol v Maďarsku. CEU by v takovém případě nebyla oprávněna vydávat vysokoškolské tituly a její působnost na území Maďarska by se stala nezákonnou. Dodatek k vysokoškolskému zákonu byl schválen 4. dubna 2017 a CEU podpořily k dnešnímu dni četné akademické i neakademické organizace svými veřejnými prohlášeními. Seznam naleznete zde.

Středoevropská univerzita byla založena v roce 1991 ve snaze podpořit demokratický vývoj ve střední Evropě po pádu komunismu. Nabízí převážně studium sociálních a humanitních věd, práva a veřejné politiky. V roce 1991 vznikla CEU také v Praze, ale její činnost byla ukončena v roce 1996.

 

Zdroj: TC AV ČR

(foto: pixabay.com)