Jak správně postupovat při podávání žádosti o zvýšení rodičovského příspěvku, abyste nepřišli o šanci na navýšení 80 tisíc Kč?

KDU-ČSL zveřejnila praktický návod, jak správně postupovat při podávání žádosti o zvýšeni rodičovského příspěvku, abyste nepřišli o šanci na navýšení 80 tisíc Kč. Návod pro rodiče, kteří již dočerpali rodičovský příspěvek, ale pečují o dítě mladší čtyř let, si můžete přečíst níže.

Návod pro rodiče, kteří již dočerpali rodičovský příspěvek, ale pečují o dítě mladší čtyř let

Podejte písemnou Žádost o rodičovský příspěvek (RP) na příslušné pobočce Úřadu práce. Jedná se o tu samou žádost, kterou jste si podávali ve chvíli, kdy jste přecházeli z mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou. Žádost je potřeba podat na příslušném formuláři.

Víte, že podání žádosti vám nesmí nikdo odmítnout? Ani s odůvodněním, že je zjevně právně nepřípustná (§ 45 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), se na tento případ nevztahuje. Zjevně právně nepřípustné je např. podání žádosti o RP na Svazu zahrádkářů. Trvejte si na svém, úřad vaši žádost musí přijmout!

Žádost musí obsahovat

  • kdo jí podává
  • které věci se týká
  • co se navrhuje – tedy o co žádáte
  • vaše jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu a místo trvalého pobytu, popřípadě e-mail

Pozor: Nemá-li vámi podaná žádost předepsané výše uvedené náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, měl by úředník/úřednice spolu s vámi nedostatky odstranit přímo na místě, nebo vás vyzvat k jejich odstranění v přiměřené lhůtě (řízení se může přerušit). Pokud byste je neodstranil/a, řízení se zastaví (§ 37).

Hlídejte si termíny: Řízení je zahájeno dnem, kdy žádost úřadu došla (§ 44). O RP můžete žádat až tři měsíce zpětně – tzn. například u dětí narozených v lednu 2016 máte na znovupodání žádosti nejdéle 3 měsíce od data jejich narození. Platí zde jednoduché pravidlo – čím dříve, tím lépe. O navýšení můžete žádat nejdříve od 1. 1. 2020, od kdy navýšení RP platí.

Důležité: Podání žádosti si nechte vždy písemně potvrdit, například razítkem a podpisem na kopii podávané žádosti.

Jaký bude další postup?

1. Žádost rodičů Úřad práce zamítne.

Zákon mu totiž nedává jinou možnost. Zamítnutí dostanete písemně. Pokud by vám žádost chtěl zamítnout úředník/úřednice jen ústně (například už po jejím podávání přímo na ÚP), trvejte na písemném vyhotovení zamítnutí.

2. Vyčkejte na rozhodnutí Ústavního soudu

„Proti rozhodnutí se není třeba dále odvolávat. Musíte jen vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu ve věci návrhu podaného senátory,” radí advokát Ondřej Strava, který návrh ústavní stížnosti pro senátory KDU-ČSL zpracovával. Zároveň k tomu doplňuje, že „stát může dělat jenom to, co je výslovně napsáno v zákoně. Pokud se vyskytnou jakékoliv nejasnosti, trvejte vždy na písemné informaci včetně označení konkrétního ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto.”

3. Vyhoví-li Ústavní soud stížnosti podané senátory

V takovém případě by měl Úřad práce své rozhodnutí na základě vaší písemné žádosti, kterou nyní podáte, automaticky přehodnotit. „Měl by tak učinit sám a zaslat vám nové – kladné rozhodnutí. Pokud tak neučiní, požádejte ho písemně sami. Opřít se přitom můžete o ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) zákona o státní sociální podpoře,” radí rodičům advokát Ondřej Strava.*pozn

4. Nesmíte se nechat odbýt

Informace ke konkrétní situaci jednotlivých žadatelů podají zaměstnanci ÚP ČR, nebo lze zaslat dotaz mail na rodicak@uradprace.cz. Odborníci všem rodičům doporučují, že si mají určitě trvat na svém, podat své žádosti včas, mít vše písemně potvrzené i s odkazem na příslušné ustanovení zákona. Musí mít v ruce písemné potvrzení o podání žádosti i potvrzení o jejím zamítnutí. Pokud je třeba žádost doplnit, udělat to a podat co nejrychleji znovu. A především se nesmí nenechat se odradit! Teprve konečné rozhodnutí Ústavního soudu dá rodičům s podanou žádostí jistotu, zda na těchto 80 tisíc mají či nemají nárok.

*pozn. § 53

(1) Dávka neprávem

  1. přiznaná v nižší částce, než v jaké náleží,
  2. nevyplácená nebo vyplacená v nižší částce, než v jaké náleží,
  3. odepřená, nebo
  4. přiznaná od pozdějšího data, než od jakého náleží,

se přizná nebo zvýší, a to ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení náleží, nejvýše však tři roky nazpět ode dne, kdy to orgán rozhodující o dávkách zjistil, nebo ode dne, kdy o zvýšení dávky nebo o přiznání dávky oprávněná osoba požádala.

Viz praktický návod ke stažení zde.

 

Zdroj: KDU-ČSL