KDU-ČSL: Jak se nepřipravit o šanci na vyšší rodičovský příspěvek?!

Poslanci v prosinci odhlasovali, že na vyšší rodičovský příspěvek dosáhnou jen ti, kdo ho před 1. 1. 2020 nevyčerpali kompletně. Lidovci považují takovéto navýšení příspěvku za diskriminační, protože se netýká všech rodičů, kteří mají dítě do čtyř let věku. Současná novela vyřazuje z navýšení příspěvku ty rodiče, kteří příspěvek již vyčerpali v režimu kratším než do čtyř let věku dítěte. Jedná se zhruba o pětinu všech rodin, které mají nejmladší dítě mladší čtyř let. Šance čerpat z navýšení dávky až 80 tisíc i pro ně však ještě existuje. Postarali se o ni senátoři z klubu za KDU-ČSL a nezávislí.

„Těsně před Vánoci jsme ve spolupráci s advokátem Ondřejem Stravou a s nezávislou iniciativou #TAKEPECUJEME zpracovali podklady pro ústavní stížnost. Máme v plánu ji podat hned počátkem roku 2020 k Ústavnímu soudu,“ upřesnil následující postup senátor Lumír Kantor, který zároveň upozorňuje, že nyní je důležité, aby se o své nároky včas přihlásily rodiny, kterých se to týká.

Podejte si žádost o navýšení rodičovského příspěvku co nejdříve!

Zástupci iniciativy #TAKEPECUJEME upozorňují rodiče dětí do čtyř let s vyčerpanou částkou rodičovského příspěvku, aby nepromeškali termín na podání žádostí. „Než Ústavní soud rozhodne, dovrší tisíce dětí věku 4 let, a bez podání patřičné žádosti by tito lidé mohli o navýšení rodičovského příspěvku přijít úplně,“ upozorňuje Petra Bořilová Linhartová, mluvčí iniciativy #TAKEPECUJEME a dodává, že žádost o navýšení příspěvku je zapotřebí podat nejlépe ihned. První žádosti mohou být úřadům zaslány už 2. ledna 2020, a to především u rodin s dětmi, které se narodily počátkem roku 2016.

Spousta otázek a málo odpovědí

Iniciativa je momentálně doslova zavalena dotazy od rodin, které v současné době nevědí, jak mají dále postupovat a co mají udělat pro to, aby o své peníze v případě kladného rozhodnutí Ústavního soudu nepřišly. „Proto jsme ve spolupráci s advokátem Ondřejem Stravou připravili jednoduchý návod, jak mají lidé konkrétně při podávání žádosti postupovat,“ uvedla autorka návodu Lenka Máchová, zástupkyně iniciativy #TAKEPECUJEME

Nenechte se připravit o šanci na získání zvýšeného rodičovského příspěvku

„Bez papírování to ale nepůjde,“ upozorňuje předem senátor Lumír Kantor, který všem doporučuje zajít na příslušný Úřad práce (ÚP) a zde o navýšení písemně požádat. Přitom se nesmí nenechat odradit formulářem ani zaměstnancem ÚP. „Je rozhodně lepší se o tyto peníze nyní aktivně zajímat a odevzdat včas správně vyplněný formulář, než svojí nečinností přijít až o osmdesát tisíc korun, bude-li naše ústavní stížnost úspěšná,“ konstatoval Kantor.

Viz praktický návod zde a níže.

Podejte písemnou Žádost o rodičovský příspěvek (RP) na příslušné pobočce Úřadu práce. Jedná se o tu samou žádost, kterou jste si podávali ve chvíli, kdy jste přecházeli z mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou. Žádost je potřeba podat na příslušném formuláři.

Víte, že podání žádosti vám nesmí nikdo odmítnout? Ani s odůvodněním, že je zjevně právně nepřípustná (§ 45 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), se na tento případ nevztahuje. Zjevně právně nepřípustné je např. podání žádosti o RP na Svazu zahrádkářů. Trvejte si na svém, úřad vaši žádost musí přijmout!

Žádost musí obsahovat

  • kdo jí podává
  • které věci se týká
  • co se navrhuje – tedy o co žádáte
  • vaše jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu a místo trvalého pobytu, popřípadě e-mail

Pozor: Nemá-li vámi podaná žádost předepsané výše uvedené náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, měl by úředník/úřednice spolu s vámi nedostatky odstranit přímo na místě, nebo vás vyzvat k jejich odstranění v přiměřené lhůtě (řízení se může přerušit). Pokud byste je neodstranil/a, řízení se zastaví (§ 37).

Hlídejte si termíny: Řízení je zahájeno dnem, kdy žádost úřadu došla (§ 44). O RP můžete žádat až tři měsíce zpětně – tzn. například u dětí narozených v lednu 2016 máte na znovupodání žádosti nejdéle 3 měsíce od data jejich narození. Platí zde jednoduché pravidlo – čím dříve, tím lépe. O navýšení můžete žádat nejdříve od 1. 1. 2020, od kdy navýšení RP platí.

Důležité: Podání žádosti si nechte vždy písemně potvrdit, například razítkem a podpisem na kopii podávané žádosti.

Jaký bude další postup?

1. Žádost rodičů Úřad práce zamítne.

Zákon mu totiž nedává jinou možnost. Zamítnutí dostanete písemně. Pokud by vám žádost chtěl zamítnout úředník/úřednice jen ústně (například už po jejím podávání přímo na ÚP), trvejte na písemném vyhotovení zamítnutí.

2. Vyčkejte na rozhodnutí Ústavního soudu

„Proti rozhodnutí se není třeba dále odvolávat. Musíte jen vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu ve věci návrhu podaného senátory,” radí advokát Ondřej Strava, který návrh ústavní stížnosti pro senátory KDU-ČSL zpracovával. Zároveň k tomu doplňuje, že „stát může dělat jenom to, co je výslovně napsáno v zákoně. Pokud se vyskytnou jakékoliv nejasnosti, trvejte vždy na písemné informaci včetně označení konkrétního ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto.”

3. Vyhoví-li Ústavní soud stížnosti podané senátory

V takovém případě by měl Úřad práce své rozhodnutí na základě vaší písemné žádosti, kterou nyní podáte, automaticky přehodnotit. „Měl by tak učinit sám a zaslat vám nové – kladné rozhodnutí. Pokud tak neučiní, požádejte ho písemně sami. Opřít se přitom můžete o ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) zákona o státní sociální podpoře,” radí rodičům advokát Ondřej Strava.*pozn

4. Nesmíte se nechat odbýt

Informace ke konkrétní situaci jednotlivých žadatelů podají zaměstnanci ÚP ČR, nebo lze zaslat dotaz mail na rodicak@uradprace.cz. Odborníci všem rodičům doporučují, že si mají určitě trvat na svém, podat své žádosti včas, mít vše písemně potvrzené i s odkazem na příslušné ustanovení zákona. Musí mít v ruce písemné potvrzení o podání žádosti i potvrzení o jejím zamítnutí. Pokud je třeba žádost doplnit, udělat to a podat co nejrychleji znovu. A především se nesmí nenechat se odradit! Teprve konečné rozhodnutí Ústavního soudu dá rodičům s podanou žádostí jistotu, zda na těchto 80 tisíc mají či nemají nárok.

*pozn. § 53

(1) Dávka neprávem

  1. přiznaná v nižší částce, než v jaké náleží,
  2. nevyplácená nebo vyplacená v nižší částce, než v jaké náleží,
  3. odepřená, nebo
  4. přiznaná od pozdějšího data, než od jakého náleží,

se přizná nebo zvýší, a to ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení náleží, nejvýše však tři roky nazpět ode dne, kdy to orgán rozhodující o dávkách zjistil, nebo ode dne, kdy o zvýšení dávky nebo o přiznání dávky oprávněná osoba požádala.

 

Zdroj: KDU-ČSL