Priority Evropské unie v roce 2020

Poslanci Evropského parlamentu budou pracovat na nové legislativě. V roce 2020 je jednou z hlavních priorit řešení situace v oblasti klimatu. Evropská komise pracuje na Evropské zelené dohodě, aby se EU stala do roku 2050 klimaticky neutrální. Očekávají se také návrhy týkající se udržitelné produkce potravin a výrobků, omezování pesticidů, strategie pro biologickou rozmanitost pro rok 2030 a plány na snížení škodlivých emisí z letecké a lodní dopravy.

Očekává se, že Komise představí návrh zákona o digitálních službách a návrh týkající se umělé inteligence. Ty by měly vyjasnit právní otázky a podpořit investice do podniků, které se tím v Evropě zabývají. Parlament se bude zabývat otázkou, zda automatizované systémy rozhodování mohou být kvůli používanému algoritmu zkresleny.

Očekává se, že začátkem příštího roku předloží Evropská komise akční plán boje proti rakovině, který bude přezkoumán Parlamentem.

Budou pokračovat jednání se zeměmi, které chtějí vstoupit do EU. Parlament usiluje o to, aby EU zahájila přístupová jednání s Albánií a se Severní Makedonií, neboť splňují požadavky. Poslanci Evropského parlamentu budou rovněž diskutovat o vyhlídkách na přistoupení zemí západního Balkánu.

Celý článek.

 

Zdroj: Evropský parlament