Plná moc k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu (aktualizovaný vzor)

Česká správa sociálního zabezpečení umožňuje, avšak pouze po dobu trvání nouzového stavu, výplatu důchodů za využití formuláře “Plná moc k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu” (aktualizováno 22. ledna 2021), který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu může pouze poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce.

Po předložení takovéto správně vyplněné plné moci a po provedení ztotožnění osoby zmocněnce bude pracovníkem České pošty důchod zmocnitele vyplacen zmocněnci.

 

Aktualizováno 22. ledna 2021.