Jak si obstarat svoje léky v období karantény

Při současné krizové situaci, kdy senioři nemají nebo nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická komora (ČLnK) s doporučeným postupem, jak si mohou pacienti obstarat svoje léky v období karantény. Česká lékárnická komora toto doporučení sdílí také mezi zdravotní rady jednotlivých krajů a s klíčovými institucemi a organizacemi, které se v současné vypjaté situaci starají o zajištění péče o všechny potřebné.

Dochází vám dlouhodobě užívané léky? Nebo máte předepsané nové léky?

Mnoho pacientů užívá své léky dlouhodobě. Zpravidla je mají od svého lékaře předepsané na delší období a nyní zjišťují, že se jim jejich zásoba léčiv tenčí. „Pokud pacient zjistí, že mu dochází dlouhodobě užívané léky nebo má předepsány léky zcela nové (například antibiotika), měl by požádat zdravého rodinného příslušníka, aby mu je vyzvedl ve své lékárně nebo nejbližší lékárně v okolí. Lékárník samozřejmě i v tomto případě provede dispenzaci a požádá daného člověka, aby kompletní informace pacientovi předal spolu s léčivy. Lékárenská péče je díky obětavosti lékárníků poskytovaná i nadále, přestože nemají dostatek ochranných pomůcek,“ říká Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Nemůže pacientovi léky vyzvednout někdo z rodiny? Situaci je možné vyřešit přímo s lékárnou či místní organizací poskytující charitativní činnost.

„Pokud pacient nemá ve svém okolí nikoho, kdo by mu léky mohl vyzvednout, měl by se telefonicky obrátit na svoji lékárnu, nejbližší lékárnu v okolí nebo organizaci poskytující charitativní činnosti v daném městě. A domluvit se na donášce potřebných léků domů,“ informuje o dalších možnostech pro pacienty prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Česká lékárnická komora upozorňuje, že při telefonickém rozhovoru s pacientem nebo při rozhovoru s rodinným příslušníkem či dobrovolníkem v lékárně, který pacienta zastupuje, mu mohou být pokládány například následující dotazy, které jsou při dispenzaci důležité:

  • Potřebuje své léky okamžitě nebo máte ještě nějakou zásobu?
  • Užíváte léky dlouhodobě nebo je máte předepsány nově?
  • Může lékárník zaměnit váš lék, pokud v lékárně nebude dostupný, od jiného výrobce se stejnou účinnou látkou (využít tzv. generická substituce)?

„Při telefonickém rozhovoru se pacient s konkrétní lékárnou nebo organizací domluví na způsobu předání lékařského předpisu. Léky budou pacientovi doručeny domů dle konkrétní domluvy. V případě zastoupení rodinným příslušníkem nebo dobrovolníkem, by je měl pacient odpověďmi na důležité otázky týkající se léčiv vybavit. Jedná se například o otázky týkající se možnosti záměny léčiva v případě jeho nedostupnosti, či akutnosti dodání léčiva, pokud již pacient užívá např. tablety z posledního balení a jiné už doma nemá. Je potřeba, aby byli pacienti trpěliví. Lékárníci jsou v tomto období značně vytíženi a jedná se o situaci zcela novou pro všechny. V okamžiku, kdy budou léky pacientovi doručeny, je potřeba, aby měl na ústech roušku nebo měl jakkoliv zakrytá ústa a nos, tak aby chránil sebe i druhé,“ upozorňuje viceprezident PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Lékárníci dělají vše pro to, aby byla tato zdravotní péče pro veřejnost zachována v maximální možné míře

Česká lékárnická komora výše uvedená doporučení sdílí také mezi zdravotní rady jednotlivých krajů a s klíčovými institucemi a organizacemi, které se v současné vypjaté situaci starají o zajištění péče o všechny potřebné. „Lékárny jsou pro zajištění zdravotní péče o obyvatelstvo zcela nepostradatelné. ČLnK dělá vše pro to, aby byla tato zdravotní péče pro veřejnost zachována v maximální možné míře. Lékárníci po celé České republice obětavě pracují pro své pacienty, přestože nejsou vybaveni ani základními ochrannými prostředky a zdraví lékárníků je vážně ohroženo,“ konstatuje závěrem lékárnice a tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991. Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

 

Zdroj: Česká lékárnická komora