Klesá počet rodin, které mají potíže vyjít s příjmy. Podíl ohrožených chudobou se přesto zvýšil

Naprostá většina domácností vychází se svými příjmy docela snadno nebo jen s menšími obtížemi. Velký problém vyjít s penězi mělo v minulém roce 14 % domácností, přičemž v roce 2018 to bylo 18 %. Týká se to zejména samoživitelek s dětmi a žen starších 65 let, které žijí samy. “S velkými obtížemi” vycházelo 3,5 % domácností, “s obtížemi” 10,8 % domácností. Vyplývá to z výsledků pravidelného šetření životních podmínek a příjmů v domácnostech.

Přestože se za rok 2018 průměrný čistý příjem jednotlivce reálně zvýšil o 4,7 % (po očištění o inflaci) na 195,1 tisíc korun, podíl osob ohrožených takzvanou příjmovou chudobou se zvýšil. Pod definovanou příjmovou hranicí byl v roce 2019 každý desátý obyvatel ČR (10,1 %), což je o 0,5 % více než v roce 2018, kdy to bylo 9,6 %. Díky rostoucím příjmům se totiž každým rokem zvedá hranice, z níž se odvozuje míra ohrožení příjmovou chudobou.

„Tento evropský ukazatel nepopisuje chudobu lidí ve smyslu hmotné nouze, ale odráží rozdělení příjmů v dolní polovině populace v každé jednotlivé zemi. A jelikož u nás tempo růstu středněpříjmové skupiny populace převyšuje tempo růstu nízkopříjmové, stoupá i počet lidí, kteří zůstávají pod stanovenou hranicí,“ vysvětluje Jiří Pekárek z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.

Příjem, který vymezuje hranici příjmové chudoby, se liší podle jednotlivých typů domácnosti. Pro jednotlivce činila v loňském roce 12 818 korun, zatímco u rodičů se dvěma menšími dětmi se jednalo o 26 917 korun na domácnost za měsíc.

Ubývá materiálně deprivovaných. Nejčastěji si nemohou dovolit nový nábytek

Meziročně dlouhodobě ubývá osob žijících v materiálně deprivovaných domácnostech. To jsou domácnosti, které si nemohou dovolit z finančních důvodů určitý počet z předem stanovených položek. Jejich okruh se v tomto měření změnil.

Podle výsledků si zhruba pětina domácností nemohla dovolit neočekávaný výdaj ve výši 11 200 Kč nebo týdenní dovolenou. Nejčastěji si lidé nemohou dovolit nahradit opotřebovaný nový nábytek za nový. Na tento výdaj nedosáhlo 30 % domácností.

Mezigenerační sociální mobilita

Z šetření vyplynulo, že zhruba 86 % obyvatel ve věku 14 let vyrůstalo v úplné rodině s oběma rodiči a dalších 12,5 % žilo pouze s matkou. Bezmála třetina obyvatel České republiky dosáhla vyššího stupně vzdělání, než měl jejich otec či matka. Na dotaz, zda mohly všechny děti v domácnosti respondenta ve 14 letech odjet alespoň na týdenní dovolenou či letní tábor, odpovědělo kladně 80 % osob, a zda měly děti k dispozici základní školní pomůcky, přitakalo 98 % Čechů.

Další informace naleznete v publikaci Životní podmínky 2019.

 

Zdroj: ČSÚ