Stát promine všem OSVČ (hlavní i vedlejší výdělečná činnost) od března do srpna povinnost platit zálohy na důchodové pojištění

Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března 2020. Zákon schválily obě komory Parlamentu. Chybí je podpis prezidenta. Zákon by měl být účinný již od března. Viz přehled opatření pro OSVČ v tabulce.

„Odpuštěním odvodů na půl roku pomůžeme téměř milionu živnostníků. S problémy se dnes potýkají prakticky všichni, takže neděláme rozdíl ani mezi živnostníky na hlavní nebo vedlejší činnost. Prominutí minimálních záloh má v této složité době zmírnit celkovou finanční zátěž OSVČ. Vláda se dnes musí postarat především o to, aby se lidé kvůli opatřením proti koronaviru nedostávali do existenčních problémů,“ vysvětlila důvody tohoto kroku ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Odpuštění plateb na důchodové pojištění a na příspěvek na politiku zaměstnanosti přijde stát měsíčně zhruba na 2,5 mld. Kč. Tato doba se však nadále bude živnostníkům započítávat pro důchodové nároky.

Odpuštění odvodů na půl roku se dotkne asi milionu živnostníků. Tato doba se jim bude i nadále započítávat do důchodového pojištění.

Stát všem OSVČ (hlavní i vedlejší výdělečná činnost) od března do srpna promine povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, a to následovně:

  • OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen odpuštěné v plné výši. Jde asi o 60 % všech živnostníků.
  • OSVČ s vyšší zálohou než minimální od března do srpna také nemusí platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020.

Pro OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude v případě schválení zákona na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

„Naše opatření pomůže OSVČ překonat kritické období a umožní jim pokračovat v podnikání i po skončení současné krize,“ doplnila ministryně Jana Maláčová.

Opatreni_OSVC_final

 

Zdroj: MPSV