Neziskovky převádějí zaměstnance na home office. Přes 30 procent z nich uzavřelo své provozovny

Téměř 80 procent veřejně prospěšných organizací převedlo kvůli epidemii koronaviru své zaměstnance na home office. Přes 30 procent z nich bylo nuceno uzavřít své provozovny. Vyplynulo to z rychlého průzkumu, který mezi svými členskými organizacemi provedla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Ta zastřešuje neziskové organizace a sociální podniky, které poskytují veřejně prospěšné služby, a to zejména v sociální oblasti.

„Překvapila nás rychlá reakce na dotazník, protože téměř obratem se nám ozvalo šest desítek organizací. Z výsledků je zřejmé, že velká část z nich již nyní bojuje s existenčními problémy. Tam, kde to je možné, se převádějí zaměstnanci na home office a omezuje se činnost provozoven, jako jsou například pekárny, jídelny a kavárny zaměstnávající handicapované klienty nebo různé pomocné služby. I za změněných podmínek ale stojí lidé z těchto organizací v první linii a dál pomáhají potřebným,“ uvedl k výsledkům šetření prezident AVPO ČR Marek Šedivý.

Součástí dotazování byly také otázky na opatření, která by respondentům nejlépe pomohla překlenout současnou krizi.

„Úplně aktuálně i lidé v sociální sféře postrádají dezinfekci, ochranné pomůcky a stěžují si na nedostatek informací,“ doplnila ředitelka AVPO ČR Monika Jindrová a pokračovala: „Pokud budou mít kvalitní respirátory, mohou i sociální služby dál jezdit ke svým klientům a poskytovat jim nezbytné služby.“

Z konkrétních krátkodobých a střednědobých ekonomických opatření by podle ní:

  • 73 % dotázaných organizací uvítalo přímé provozní dotace,
  • 46 % upřednostnilo odpuštění sociálních a zdravotních odvodů za zaměstnance po určitou dobu,
  • 44 % využilo částečné náhrady mzdových nákladů na zaměstnance, kteří nemohou pracovat,
  • 19 % organizací zmínilo plné náhrady mzdových nákladů na zaměstnance, kteří nemohou pracovat,
  • 7 % organizací je připraveno využít zvýhodněné úvěry.

Většina z těchto zmíněných opatření je již součástí plánovaného vládního záchranného balíčku pro podnikatele a OSVČ. Ujištění, že se tato opatření budou týkat také ekonomicky aktivních organizací se statutem neziskových organizací, budou zástupci AVPO ČR žádat v příštích dnech po příslušných rezortech, protože z dosud zveřejněných materiálů to jednoznačně nevyplývá. Již o víkendu se s žádostí o zahrnutí těchto organizací do záchranného balíčku obrátili dopisem na ministra průmyslu a obchodu Havlíčka a ministryni práce a sociálních věcí Maláčovou.

Odpoved_dopis-zmocnenkyne_LP-Válková

 

Dopis-zmocněnkyně-vlády-pro-lidská-práva-neziskovým-organizacím

 

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je od roku 2010 nadoborovou střešní asociací s celorepublikovým dosahem. Sdružuje téměř stovku neziskových organizací servisního typu, které poskytují veřejně prospěšné služby. Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. AVPO ČR je správcem Značky spolehlivosti a zveřejňuje seznam prověřených organizací. www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz

Kontakt:
Marek Šedivý, +420 603 154 999, sedivy@avpo.cz

Zdroj: AVPO ČR