MPSV: Na cenu Gratias bylo letos nominováno 167 osobností. Ocenění si ale zaslouží všichni

Ministerstvo práce a sociálních věcí i letos vyjadřuje své uznání sociálním pracovnicím a pracovníkům při příležitosti Světového dne sociální práce, který připadá na 17. března (stáhnout plakát ve formátu A4 nebo ve formátu A3). Při plánované konferenci mělo být již potřetí předáváno ocenění Gratias – Sociální pracovník roku. Vzhledem k aktuální situaci však nyní sociální pracovníci a pracovnice v terénu čelí zatěžkávací zkoušce, spolu s ostatními profesemi. Letošní ocenění proto patří všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, ale i jejich kolegům a kolegyním ve všech organizacích a institucích. Vážíme si nasazení všech profesionálů i studentů a věříme, že tato situace brzy pomine.

Letos bylo na ocenění Gratias přijato 167 nominací. Udělování cen probíhá v pěti kategoriích: sociální služby; veřejná správa; zdravotnická zařízení; vězeňství, školy a školská zařízení; významný přínos v oblasti sociální práce. Hodnotící komise, složená ze zástupců rezortu MPSV a zástupců profesních organizací sociálních pracovníků, se pro letošní rok rozhodla udělit ocenění v následujících kategoriích těmto sociálním pracovníkům:

  • Sociální služby – Bc. Soňa Škvareninová,
  • Veřejná správa – PhDr. Pavel Pěnkava, Mgr. Karolína Vodičková, MBA
  • Zdravotnická zařízení – Bc. Alena Rohlíková
  • Významný přínos v oblasti sociální práce – PhDr. Jiřina Šiklová,

„Práce sociálních pracovníků je nesmírně náročná a i v této mimořádné situaci pro nejohroženější členy společnosti obrovsky důležitá. V mých očích mají sociální pracovníci už teď tu nejvyšší prestiž a děkuji jim za to, co dělají. Těším se na brzkou příležitost toto ocenění předat a vyjádřit díky osobně,“ říká ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV David Pospíšil. Začínáme čím dál více pociťovat důležitost a význam této profese. MPSV realizuje také projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, zaměřený na profesionalizaci sociální práce, zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků, zvyšování prestiže sociální práce, usiluje o zvýšení atraktivity oboru pro budoucí sociální pracovníky a také se snaží o pozitivní propagaci profese.

„I když tuhle práci možná nevidíme, je tu pro každého. Každý den. Každou hodinu. Poděkujte na Den sociální práce všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách za jejich nelehkou úlohu,“ uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD) a vyzvala k symbolické podpoře nejen sociální pracovníků, ale všech dalších zaměstnanců sociálních služeb. „Vystřihněte srdce a nalepte si ho viditelně do okna nebo na dveře,“ doplnila ministryně Jana Maláčová.

Více informací o projektu i o konferenci naleznete na www.budmeprofi.cz.

Tiskové oddělení MPSV