Na vlně pomoci proti bezmoci! Charita vyhlásila sbírku pro nejvíce zasažené mimořádnými opatřeními vlády

Výpadek či snížení příjmů, ztráta zaměstnání, uplynutí lhůt kvůli omezení činnosti úřadů a riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin. To je výsledek analýzy dopadů prvních 14 dní mimořádných opatření vlády, kterou prostřednictvím svých odborných poraden provedla Charita Česká republika. A na pomoc nejvíce zasaženým lidem vyhlašuje sbírku.

Matka samoživitelka musela po uzavření škol zůstat se dvěma malými dětmi doma. Místo mzdy dostane 60 % svého běžného příjmu v podobě ošetřovného. Díky dotovaným obědům měly dřív děti možnost naobědvat se ve školní jídelně, teď jí pro ně chybějí peníze na jídlo. Mohla by požádat o zvýšení výživného, ale soudy omezily svou činnost. Navíc se bojí, že přijde o práci.

Rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ – to jsou podle odborníků Charity ze zhruba 70 poraden po celé republice cílové skupiny nejvíce ohrožené současnou situací. Největší problémy podle nich budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných opatření. „Velký dopad má výpadek nebo snížení příjmů zejména u rodin s dětmi, zvláště u matek samoživitelek a ve skupině lidí, kteří jsou v oddlužení. Problémy ale přináší i omezení činnosti úřadů. Lidé, kteří už jsou v evidenci úřadu práce, z ní mohou vypadnout kvůli nemožnosti najít si práci ve stanovené lhůtě a přijít tak o dávky nebo podporu,“ shrnuje výsledky prvního průzkumu sociální analytička Charity Iva Kuchyňková.

Vyhlášení sbírky

Vláda již schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ a aktuálně projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték. S výstupy z našich analýz budeme také seznamovat zákonodárce a dávat jim podněty pro změny v systému, které povedou k nápravě. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800, VS: 90619
DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

Peníze získané z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace prostřednictvím tzv. sociálního šetření, které provádějí sociální pracovníci sítě Charity po celé České republice.

Analýza nastínila další okruhy problémů

Další okruh problémů, které pracovníci Charity identifikovali, vyplývá z omezení činnosti úřadů a také osobního kontaktu s nimi. Nově si mají klienti sjednávat schůzky na úřadech práce přes počítač či mobil, což však diskvalifikuje ty nejchudší, kterým má úřad pomáhat – ne každý má počítač, internet, mobil či dostatečný kredit na SIM kartě. Lidé proto mohou promeškat lhůty pro určité povinnosti, a přijít tak o dávky či podporu. Navíc ti, kteří jsou odkázání na časově limitované dávky, například podporu v nezaměstnanosti, dnes nemají šanci získat práci, protože výběrová řízení jsou pozastavena. Dávka jim tím pádem může skončit a oni se ocitnou zcela bez peněz.

V kontextu již dříve kritizovaného chování úředníků jsou úřady práce, na které se valí nová agenda, identifikovány jako kritický bod. Již teď místo individuální pomoci klienty vyřazují z evidence práce za marginálie. Na vyřazení přitom navazuje odnětí dávek v hmotné nouzi a následuje neschopnost lidí platit nájem.

Do stejné kategorie spadá i důsledek omezení činnosti soudů: zdržuje se podání návrhů zejména na zvýšení výživného, což vede k prohloubení finanční tísně rodiče pečujícího o děti. Z téhož důvodu také nelze podat návrh na rozvod, což klientům v důsledku braní žádat o dávky státní sociální podpory a hmotné nouze.

Množí se dotazy týkající se oddlužení – klienti mají snížený příjem a není možné splátky srážet, nebo se sráží nižší částka; nejsou si tak jisti, zda to neohrozí průběh oddlužení. Zdánlivě drobnější problémy se řeší v souvislosti s uzavíráním některých závodů, při nichž zaměstnavatel převádí zaměstnance na jiné provozy. Zaměstnanci pracující často za minimální mzdu musejí za prací cestovat – a na jízdném tak utratí více než dosud. Zaměstnavatel jim to neproplácí, ve výsledku proto mají rovněž nižší příjem.

Zaznamenali jsme i zpoždění výplaty dávek osobám, které jsou na nich závislé, proto mají nedostatek peněz na nákup potravin. Problémy jsou také s nalezením bydlení pro nízkopříjmové skupiny, byť bydlení krizového: azylové domy jsou buď plné, nebo mají zákaz přijímání nových klientů kvůli nebezpečí nákazy. Charita také brzy očekává zvýšenu poptávku po potravinové pomoci.

Charita Česká republika je největší poskytovatel zdravotních i sociálních služeb v České republice. Ročně poskytuje pomoc zhruba o 150 tisícům lidí, což je zhruba pětina celého objemu služeb v obou oblastech.