MPSV zajišťuje potravinovou a materiální pomoc lidem v nouzi i v průběhu pandemie COVID-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s partnerskými organizacemi pokračuje v distribuci potravin a základní hmotné pomoci z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Probíhající pandemie COVID-19 přináší další rizika a výraznou zátěž pro osoby ohrožené chudobou. Jim již od roku 2016 pomáhá projekt MPSV „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II” zajistit potraviny, hygienické potřeby a další sortiment základní hmotné pomoci. Pomoc neustává ani nyní a MPSV vyvíjí maximální úsilí zajistit pomoc včas a prostřednictvím zapojených partnerských organizací ji doručit potřebným.

Dodávky potravinové a další hmotné pomoci, hygienických potřeb a textilu, probíhají nadále podle plánu. Do skladů partnerských organizací – jimiž jsou potravinové banky, charity, diakonie, příspěvkové i nestátní neziskové organizace a další – bude během příštího týdne zahájena distribuce nových objednávek potravin a hygienických potřeb v celkové hodnotě téměř 14 mil. Kč. Kromě toho některé potravinové banky v těchto dnech informují, že jim k sortimentu z projektu MPSV nyní přibyl i významný objem pomoci z nevyužitých zásob restaurací a dalších zařízení, která vzhledem k mimořádným opatřením nejsou v režimu běžného provozu.

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II” je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu. Je zaměřen na osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, materiálně deprivované rodiny s dětmi, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné sociální nouzi.Adresář partnerských organizací, které jsou do projektu MPSV zapojeny a podle svého zaměření poskytují pomoc jednotlivcům i domácnostem, lze nalézt v příloze tiskové zprávy.

Partnerská organizace
1 NADĚJE
2 Slezská Diakonie
3 Diakonie SKP ČCE
4 Charita ČR
5 Diakonie CB
6 Potravinová banka v Ústeckém kraji
7 Potravinová banka Vysočina
8 Potravinová banka Praha a SčK
9 Potravinová banka ve Zlínském kraji
10 Potravinová banka Hradec Králové
11 Potravinová banka Pardubice
12 Potravinová banka Karlovarského kraje
13 Potravinová banka v Ostravě
14 Potravinová banka v Olomouckém kraji
15 Potravinová banka Plzeň
16 Město Jindřichův Hradec
17 Potravinová banka Jihočeského kraje
18 Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj
19 Potravinová banka Central
20 Potravinová banka Džbánsko
21 Potravinová banka Liberec
ČFPB

Další organizace (sub-partnerské), které poskytují tuto formu pomoci, jsou dostupné na stránkách MPSV.

 

Tiskové oddělení MPSV