Nemocných rakovinou každoročně přibývá, ukazuje analýza VZP

V roce 2019 se léčilo s nádorovým onemocněním celkem 317 544 klientů VZP, nejvíce za poslední 3 roky. Nejčastějšími formami nádorových onemocnění je rakovina kůže, rakovina prsu, nádory mužských pohlavních orgánů a rakovina trávicího traktu. Celkem za léčbu nemocných zaplatila pojišťovna v loňském roce přes 14,5 miliardy korun, nejnákladnější byla léčba nádorů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně.

Ročně umírá na nádorové onemocnění přes 27 tisíc lidí. Tato onemocnění jsou druhá nejčastější příčina úmrtnosti, po kardiovaskulárních onemocněních. Počet pacientů s rakovinou každým rokem narůstá, jak ukazuje analýza, kterou vypracovala VZP k příležitosti Českého dne proti rakovině, který letos připadá na 13. května. V letošním roce je tradiční sbírka a prodej kytiček z důvodu epidemie Covid-19 přesunuta na 30. září, v průběhu května však bude probíhat on-line kampaň s prodejem e-kytiček.

Následující tabulka ukazuje počet pacientů léčících se s nádorovými onemocněními různých orgánů a náklady VZP na jejich léčbu za poslední 3 roky. Uvedené počty pacientů zahrnují všechny nemocné, kteří byli s rakovinou léčeni, nejen nově diagnostikované případy. Mezi lety 2018 a 2019 došlo k nepatrnému poklesu nákladů na léčbu rakoviny i přesto, že počet nemocných pacientů vzrostl. Bylo to způsobeno mírným poklesem cen některých léčivých přípravků.

Letošní ročník Českého dne proti rakovině je zaměřen na nádorové onemocnění ledvin a močového měchýře a na prevenci. Nádory močového měchýře jsou šestou nejčastější rakovinou u mužů a třináctou nejčastější u žen. V 90 procentech případů se jedná o nádor zhoubný. Nádory ledvin jsou také dvakrát častější u mužů než u žen. Jak ukazuje tabulka, v roce 2019 se s rakovinou močového ústrojí léčilo přes 32 tisíc klientů VZP a na jejich léčbu bylo vyplaceno přes 1 miliardu korun.

  Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč
Kůže 69 460 556 842 71 098 577 377 73 852 616 278
Prsa 55 814 2 140 680 57 023 2 166 673 57 474 2 153 609
Mužské pohlavní orgány 46 977 1 519 975 48 454 1 605 889 49 748 1 647 490
Trávicí trakt 48 384 3 079 790 48 117 3 117 181 46 457 2 937 717
Močové ústrojí 31 596 1 052 685 31 761 1 105 347 32 098 1 095 465
Mízní, krvetvorná a příbuzná tkáň 24 890 2 967 845 25 741 3 100 016 26 186 3 114 917
Ženské pohlavní orgány 21 769 620 330 21 384 630 269 20 751 633 828
Plíce a dýchací ústrojí 16 821 950 054 16 614 976 247 16 590 1 041 443
Přesně neurčená lokalizace 14 524 407 868 13 398 376 610 13 373 367 543
Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí 9 115 97 838 9 333 95 220 9 696 98 679
Hlava a krk 7 198 371 936 7 086 367 085 7 169 353 953
Centrální nervová soustava a oči 5 007 369 391 5 007 338 838 4 882 286 804
Mezotelové a měkké tkáně 2 919 138 377 2 893 146 166 2 927 147 507
Kosti a kloubní chrupavky 1 619 64 252 1 584 71 733 1 530 54 382
Mnohočetné samostatné lokalizace 94 581 99 788 83 1 172
Celkem 309 901* 14 338 446 314 159* 14 675 439 317 544* 14 550 788

* Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů

Důležitá je prevence

Dodržování různých lékařských doporučení snižuje riziko vzniku rakoviny a mnoho nádorů může díky včasnému odhalení být vyléčeno. Všeobecná zdravotní pojišťovna dbá na zdraví svých klientů a dlouhodobě se zaměřuje na prevenci rakoviny.

Samozřejmostí jsou bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a screeningová vyšetření v rámci zdravotního pojištění. Díky těmto vyšetřením lze odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže. Pojištěncům, kteří na tyto prohlídky nechodí, posílá VZP zvací dopis. Právě díky screeningovým vyšetřením jsou nádory odhaleny včas.

Nad rámec zdravotního pojištění mohou zájemci o preventivní onkologickou prohlídku navštívit některé ze spolupracujících pracovišť, pojišťovna jim na vyšetření přispěje až 3 000 Kč. VZP nabízí i řadu dalších benefitů zaměřených na prevenci nádorových onemocnění. Například příspěvek až 2500 Kč na přípravky na odvykání kouření, příspěvek až 500 Kč na vyšetření kožních znamének jak pro dospělé, tak pro děti, anebo pro ženy ve věku od 25 do 45 let (kdy ještě nemají nárok na hrazenou screeningovou mamografii) až 500 Kč na preventivní vyšetření karcinomu prsu.

Na vzniku nádorových onemocnění se podílí genetika, životní prostředí a celkově životní styl. Za velké viníky nádorových onemocnění bývá označován alkohol, tabák, konzumace nevhodných potravin a obezita, což jsou faktory, které může člověk ovlivnit. Dle Národního onkologického programu lze správnou úpravou životního stylu předejít každému třetímu onkologickému nálezu.