Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů koronavirové krize

Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 5. (říjnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům nynější koronavirové krize. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete níže.

Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů koronavirové krize

Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 5. (říjnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům nynější koronavirové krize.

Redakce přivítá příspěvky – recenzované i nerecenzované – zabývající se dopady koronavirové krize například na tyto oblasti:

 • sociální dialog a pracovní vztahy
 • trh práce a zaměstnanost
 • sociální ochrana
 • příjmová a mzdová politika
 • rovné příležitosti
 • rodinná politika.

Vítány jsou i příspěvky nabízející makroekonomický pohled nebo přístup z pozic teorie sociální politiky. Otevřeni jsme i článkům prognostickým, stejně jako recenzím publikací věnovaných relevantním tématům.

Ohlášení příspěvku spolu se zasláním předběžné anotace v rozsahu cca 80 slov očekáváme do 30. června. Termín k zaslání článků: 1. září.

Pro další informace viz stránky VÚPSV („Informace pro autory“).

Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the coronavirus crisis

This year’s 5th issue (October) of the Social Policy Forum journal, that will be dedicated to the theme of the socio-political implications of the current coronavirus crisis, is currently under preparation

The editorial board would welcome contributions – both peer-reviewed and non-peer-reviewed – that address the impacts of of the coronavirus crisis for example in the following areas:

 • social dialogue and industrial relations
 • the labour market and employment
 • social protection
 • income and wage policy
 • equal opportunities
 • family policy.

Contributions that offer a macroeconomic perspective or approaches based on social policy theory are also welcome. Moreover, we are open to prognostic articles as well as reviews of publications on relevant topics.

We ask for the announcement of contributions from interested parties accompanied by a preliminary annotation of approximately 80 words by 30 June 2020. The deadline for the submission of articles is 1 September 2020.

For further information, please see “Information for authors” section.

 

Zdroj: VÚPSV, v. v. i.