VZP: Loni se léčilo s nádorem mozku 3 512 lidí. Léčba stála přes 232 milionů

Vloni se léčilo s nádorem mozku 3 512 klientů VZP. Pojišťovna na jejich léčbu vydala přes 232 milionů Kč. Za poslední 3 roky počet klientů VZP s nádory mozku výrazně nepřibývá ani neklesá. To vyplývá ze statistiky, kterou pojišťovna vypracovala u příležitosti Světového dne boje proti nádoru mozku, který připadá na 8. června.

Dle tabulky níže je zřejmé, že počet klientů VZP trpících touto nemocí se za poslední 3 roky nijak dramaticky nezvýšil ani nesnížil. Podle České onkologické společnosti ČLS JEP je ale každoročně v České republice diagnostikováno zhruba 700 pacientů s touto diagnózou. Ve srovnání s ostatními nádorovými onemocněními nejsou nádory mozku tak časté, ale o to jsou nebezpečnější.

Náklady VZP na léčbu těchto pacientů mírně klesají, což je dáno poklesem cen léčivých přípravků. Nejvíce nemocných bylo v roce 2019 v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejvíce peněz na léčbu pojišťovna vynaložila v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.

Náklady na léčbu nádorů mozku (v tis. Kč) a počty pacientů v jednotlivých krajích*

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Kraj Počet
pacientů
Náklady
(v tis. Kč)
Počet
pacientů
Náklady
(v tis. Kč)
Počet
pacientů
Náklady
(v tis. Kč)
Hlavní město Praha 468 42 093 506 40 794 513 34 658
Středočeský kraj 404 32 763 438 33 412 435 28 349
Jihočeský kraj 200 18 049 211 18 959 189 12 341
Plzeňský kraj 207 20 104 201 19 057 218 17 892
Karlovarský kraj 110 7 312 102 8 118 118 7 676
Ústecký kraj 332 35 386 326 26 838 310 18 913
Liberecký kraj 155 16 270 161 15 555 156 14 623
Královéhradecký kraj 158 15 270 153 15 160 162 11 584
Pardubický kraj 213 20 734 198 15 915 192 14 871
Vysočina 197 11 586 194 15 289 194 13 139
Jihomoravský kraj 430 23 621 438 23 316 422 16 087
Olomoucký kraj 168 16 519 184 15 695 190 14 978
Moravskoslezský kraj 260 25 728 248 21 794 242 15 962
Zlínský kraj 202 19 848 196 17 150 171 11 167
Celkem 3 504 305 282 3 556 287 051 3 512 232 240

*Jde o počty všech klientů VZP, u nichž lékaři vykázali pojišťovně jakoukoliv péči související s nádorem mozku, tedy nejen o nově zjištěné případy v daných letech.

Nádory mozku mohou být různého typu, některé začínají v mozkové tkáni, další jsou metastázami rakoviny z jiného místa do celého těla včetně mozku. Mohou také růst v jiných částech hlavy a na mozek tlačit. Jedním z prvních příznaků nemoci může být epileptický záchvat, dále např. snížená pohyblivost končetin či ztráta řeči, bolest hlavy, závratě a zvracení. Proto je nutné nepodceňovat jakékoliv nestandardní změny v organismu. Základním vyšetřením je CT mozku.

Životní perspektiva pacientů s nádorem mozku závisí na mnoha faktorech. Jedním z nejzásadnějších je histologický typ nádoru, možnost jeho radikálního odstranění operační cestou nebo zářením či chemoterapií. Nezhoubné nádory lze současnými metodami úspěšně léčit. Nejčastěji však bývají nádory mozku zhoubné. Méně agresivní rostou několik let a je těžké je odstranit, u těch agresivních je prognóza na přežití pacienta až 1 rok.

Světový den boje proti nádoru mozku se připomíná od roku 2000. Jeho hlavním cílem je rozšířit povědomí o této nebezpečné a smrtící nemoci. Byl stanoven jako pocta všem pacientům s nádory mozku a jejich rodinám.

 

Zdroj: VZP ČR