Zelené střechy šetří energii, ochlazují budovy, snižují odtok dešťové vody, prašnost i hlučnost

Letošní český sedmý ročník soutěže Zelená střecha roku organizované Svazem zakládání a údržby zeleně poprvé doprovodí i oslavy Světového dne zelených střech. Speciální připomenutí si zasluhují díky svému pozitivnímu přínosu pro uživatele budov i jejich okolí. Pro světový den Evropská federace zelených střech vybrala 6. červen.

Zelené střechy mají pozitivní přínos jak pro samotné majitele budov, tak i pro své okolí. Díky tepelně izolačním vlastnostem šetří výdaje za energie, ochlazují budovy, ale také snižují odtok dešťové vody, prašnost a hlučnost. Přispívají navíc ke zvyšování vlhkosti a celkově lepšímu klimatu v obcích a městech.

Organizátoři Světového dne zelených střech vyzývají veřejnost, aby se do oslav zapojila pořízením a sdílením fotografií střech na sociálních sítích s oficiálním hashtagem #WGRD2020. Do sdílení zkušeností se zelenými střechami se tak vůbec poprvé může zapojit i laická veřejnost a uživatelé budov se zelenými střechami z celého světa.

Zelená střecha roku: Cena veřejnosti

Zeleň si své místo nachází i na českých střechách. O těch nejlepších projektech, které vrací zastavěnou plochu přírodě, můžete letos v Ceně veřejnosti soutěže Zelená střecha roku rozhodnout i vy, a to od 1. června do 31. srpna 2020. Pro rozhodování vám zde jsou k dispozici fotografie i popisy využití střech a použitých technologií. Se soutěžními realizacemi se můžete seznámit na webu www.zelenastrecharoku.cz. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 10. září 2020 u příležitosti odborné konference „Zelené střechy – vize budoucnosti“ v Praze. Na konferenci naváže druhý den odborná exkurze po zajímavých objektech se střechami pokrytými vegetací.

Úspěšné projekty, které za sedm let vznikly pod odborným působením Svazu zakládání a údržby zeleně, představuje videospot natočený v rámci projektu Zelené střechy – vize budoucnosti, který podpořilo i Ministerstvo životního prostředí. Ozeleněné střechy překvapivě slouží i jako jednací místnosti, učebny nebo třeba jídelna. Jejich benefity vám tak představí i ti, kterým zelená střecha zpříjemňuje každodenní život.

Cílem soutěže Zelená střecha roku je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Soutěž vyhlašuje odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně s podporou Ministerstva životního prostředí.

Dostupnější s Novou zelenou úsporám

Budování zelených střech MŽP podporuje i prostřednictvím dotací. Ty nedávno dokonce navýšilo, aby motivace pro jejich realizace byly ještě vyšší. O příspěvek na výstavbu vegetačních střech můžou vlastníci a stavebníci rodinných i bytových domů  žádat v programu Nová zelená úsporám v rámci energeticky úsporných rekonstrukcí či staveb rodinných a bytových domů. Podpora se poskytuje formou fixní dotace nově ve výši 800 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství střechy a vztahuje se na výstavbu extenzivních, polointenzivních a také intenzivních zelených střech.

Více informací:
worldgreenroofday.com 
www.novazelenausporam.cz

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Foto: Wikimedia Commons, TonyTheTiger / CC BY-SA (Chicago City Hall Green Roof)