Humanitární dobrovolníci: #RealLifeHeroes, hrdinové všedního dne

Pojďme si u příležitosti Světového humanitárního dne připomenout jejich úsilí při odezvě na COVID-19 doma i v zahraničí i budoucí možnosti zapojení. Světový humanitární den slavíme každoročně 19. srpna – ve výroční den pumového útoku na ústředí OSN v Bagdádu. V srpnu 2003 při něm zahynulo 22 humanitárních pracovníků OSN, včetně zvláštního představitele generálního tajemníka OSN, jímž byl brazilský diplomat Sergio Vieira de Mello. Následně Valné shromáždění OSN vyhlásilo 19. srpen jako Světový humanitární den.

Cílem Světového humanitárního dne je připomenout trvající a v posledních letech i rostoucí humanitární problémy ve světě způsobené přírodními katastrofami, epidemiemi, klimatickými změnami i konflikty. Zároveň si chceme připomenout práci humanitárních organizací i jednotlivců a vzpomenout desítek humanitárních pracovníků, kteří při pomoci druhým byli napadeni, uneseni nebo dokonce zabiti.

V kontextu pandemie COVID-19, která zasáhla celý svět, je nám všem zřejmější přínos humanitární pomoci a lidí, kteří se na její organizaci a poskytování podílejí, včetně humanitárních dobrovolníků, pravých hrdinů všedního dne #RealLifeHeroes

Kde a jak dobrovolníci pomáhali při pandemii?

Při pandemii se dobrovolníci v Česku i zahraničí uplatnili při sousedské výpomoci, v rámci jednotlivých obcí i ve veřejných institucích. Organizovaní i ad hoc dobrovolníci vyráběli, shromažďovali a distribuovali ochranné prostředky, zajišťovali nákupy pro osamělé lidi v karanténě i pro seniory izolované z preventivních důvodů. Podíleli se na osvětě v call centrech, na prevenci psychosociálních problémů i na výpomoci ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Aby tato pomoc byla pro příjemce i dobrovolníky bezpečná, vydaly mezinárodní organizace i české instituce základní doporučení, jejichž znalost se nadále může hodit: https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-jako-dobrovolnik/

Kde a jak dobrovolníci působí dlouhodobě?

V České republice organizovaní dobrovolníci pravidelně pomáhají při povodních i jiných mimořádných událostech, včetně osvěty a prevence. Na dobrovolnické činnosti je postavena humanitární činnost Červeného kříže), dobrovolných hasičů i Horské služby

Na krajské úrovni existuje systém tzv. Panelů pro mimořádné události, který zahrnuje veřejné, soukromé i občanské instituce, včetně dobrovolníků – v některých krajích byl aktivován i v souvislosti s pandemií COVID-19

Čeští dobrovolníci mohou pomáhat také v zahraničí. Krátkodobé dobrovolnické pobyty v zahraničí i Česku formou tzv. workcampů organizuje například INEX nebo Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)

Do humanitárních projektů v zahraničí se lze zapojit také ve spolupráci s humanitárními neziskovými organizacemi (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR, Lékaři bez hranic) i s místními kancelářemi mezinárodních organizací – např. UNICEF Česká republika.

Za pozornost zejména mladých dobrovolníků stojí též dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity a Dobrovolníků OSN (viz Dobrovolníci OSN, UN Volunteers).

V rámci Programu UN Youth Volunteers vycestuje do zahraničí v průměru deset dobrovolníků ročně. Tito dobrovolníci pomáhají v rozvojových zemích i krizových oblastech světa; v Africe, Asii, na Blízkém východě či na Balkáně.

Ve druhé polovině září budou vyhlášena výběrová řízení na další ročník Programu. Pokud máte zájem roční stáž v některé z agencií či programů OSN absolvovat, tak se neváhejte přihlásit. S případnými dotazy se můžete obracet emailem na adresu ors@mzv.cz.

Příklady táhnou…

Další informace o humanitární odezvě na COVID-19

Pomoc přijatá Českou republikou:

  • Svět daroval Česku tuny zdravotnického materiálu

Pomoc poskytnutá Českou republikou v souvislosti s COVID:

  • ČR darovala 3,5 mil. Kč Limě na pomoc v boji proti pandemii. Peníze poputují na nákup roušek, rukavic nebo testů
  • Česká republika pomáhá bojovat s dopady pandemie COVID-19
  • Česká humanitární pomoc pomáhá bojovat proti pandemii COVID-19

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí