„Celému prostoru chybí jasná vize. Jeho kvalitu a údržbu komplikuje roztříštěná správa. I z těchto důvodů kampus nenabízí dostatečně reprezentativní a příjemné místo pro zdejší studenty, zaměstnance a ostatní obyvatele a návštěvníky. Proto vznikne ucelená koncepce, která navrhne, jak se má veřejný prostor kampusu dál vyvíjet,“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního plánování.

Cílem koncepce není pouze stanovit finální stav, nýbrž vytvořit plán navazujících kroků postupné proměny Kampusu v udržitelnou a živou část města, a to nejen pomocí architektonických zásahů, ale i nastavením správy a aktivit v území. Koncepce by měla vycházet ze znalosti území a jeho uživatelů. Měla by rovněž reagovat na změnu klimatu. Do 7. 9. 2020 mohou jednotlivé týmy podávat nabídky koncepce revitalizace.

„Jsme zase o krok blíže proměně dejvického vysokoškolského areálu. Věřím, že v září přijde hodně návrhů a budeme moci vybrat kvalitní koncepci, která z Kampusu vytvoří důstojnější a příjemnější veřejný prostor,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Informace k zakázce:

Složení zpracovatelského týmu:

 • Krajinář/ka, architekt/ka, dopravní inženýr/ka, koordinátor/ka participativního plánování

Hodnota zakázky:

 • 1 700 000 Kč bez DPH

Části koncepce:

 • Analytická část (s výstupy participace)
 • Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice
 • Plán implementace koncepce
 • Zpráva o průběhu projektu

Harmonogram:

 • Podzim 2020 – participace
 • Zima 2020 – návrh
 • Do 30. 4. 2021 – schválení koncepce

Veškeré informace k veřejné zakázce naleznete zde.

Vývoj projektu:

 • V roce 2015 podepsali zástupci ČVUT, VŠCHT, UK, ÚOCHB AV ČR, NTK a městské části Praha 6 Memorandum o společném zájmu, ve kterém kromě jiného deklarovali snahu „povznést stav veřejných prostor v parteru kampusu na důstojnou úroveň odpovídající centru technického a přírodovědného vzdělávání”
 • V roce 2019 podepsalo studentstvo Kampusu Dejvice výzvu za budoucnost společných prostor a žádalo připojení Prahy k již uzavřenému Memorandu, ustanovení pracovní skupiny nebo také zřízení hlavního architekta Kampusu.