Miroslav Scheinost skončil po 20 letech ve funkci ředitele IKSP. Významně se zasloužil o rozvoj české kriminologie

Po dvaceti letech ve funkci ředitele Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) se PhDr. Miroslav Scheinost rozhodl k 30. dubnu 2020 na tuto funkci rezignovat. Jako ředitel Institutu se za dobu svého působení ve funkci významnou měrou zasloužil o rozvoj nejen této instituce, ale celé české kriminologie. Byl mimo jiné duchovním otcem, zakládajícím členem a prvním předsedou Výboru České kriminologické společnosti.

Dobrou zprávou je, že bude nadále působit v institutu jako výzkumný pracovník.

Novým ředitelem byl s účinností od 1. srpna 2020 jmenován dosavadní vedoucí výzkumné skupiny IKSP, JUDr. Petr Zeman, Ph.D.

 

Zdroj: Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP)