„V rámci snahy hlavního města Prahy o maximální zadržení dešťové vody byla původní asfaltová plocha, která byla již ve špatném technickém stavu, nahrazena propustnou žulovou dlažbou. Postupujeme tak v duchu našeho plánu adaptace na změnu klimatu. Vyhlídka byla doplněna i o nové odpadkové koše a historizující lavičky,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Celkové náklady dosáhly 800 tisíc korun a byly plně hrazeny z rozpočtu hlavního města. Jedná se tak za poslední rok o úpravu již druhé výrazné vyhlídky v Letenských sadech, které díky soustavné práci odboru ochrany prostředí MHMP procházejí postupnou celkovou obnovou. Na jaře byla již dokončena rozsáhlá celková revitalizace celé východní části parku.

Na Letné vznikla nová vyhlídka (Foto: Praha.eu)
Nový vzhled vyhlídky na Letné