EDUin: Na co bychom se měli lépe připravit pro případ, že se znovu uzavřou školy?

Když byly na jaře kvůli koronavirové epidemii po celém světě plošně uzavřeny školní budovy, vyžádalo si to změnu organizace výuky včetně hledání cest, jak ji zajistit i pro děti ze složitého rodinného prostředí. Řešení se hledala ze dne na den, nesystémově, a často neměla požadovaný efekt. EDUin proto ve spolupráci s University College London (UCL) připravil českou lokalizaci logického modelu, která mapuje, jaké dopady mělo ukončení prezenční výuky na různé oblasti života.

Vědci z University College London (UCL) zmapovali dopad jarního uzavření škol na různé oblasti lidského života. Jejich síť dopadů ukazuje, kde je třeba přijmout systémové změny pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti třeba tento krok zopakovat. Cílem je především zbytečně nezvyšovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání.

Konkrétní dopady uzavření škol popisuje v kategoriích zdravotní stav společnosti, ekonomika, fungování rodiny, organizace školy a práce učitelského sboru nebo zdraví a duševní pohoda dětí. Mezi dopady tohoto opatření uvádí mimo jiné nutnost zajistit péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, podpořit proměnu povahy práce učitelů nebo řešit otázku  nerovných dopadů na matky a otce pečující doma o dítě.

Bez správně zmapovaných a ošetřených dopadů případného znovuuzavření škol hrozí, že se budou opět citelně zvyšovat vzdělávací nerovnosti, znevýhodněné děti mohou znovu přijít o bezplatné obědy, matky a otcové samoživitelé budou složitě hledat alternativní hlídání nebo bude obtížné vybrané předměty učit dálkově bez potřebného vybavení. Chystaný manuál ministerstva školství by se měl s jednotlivými dopady, které logický model mapuje, vypořádat. Hlavním zájmem by přitom mělo být poskytovat spravedlivou podporu školám i rodinám s dětmi na základě jejich potřeb.

Štěpán Kment, analytik EDUin: “Pro českou praxi lokalizovaný model výzkumníků z UCL zobrazuje přes sto konkrétních dopadů, jaké uzavření škol s sebou nese. Pokud by se kvůli koronaviru musely opět některé školy zavírat, měl by stát být připravenější. Ukazuje se, že kromě základních oblastí, jako je zajištění žáků technikou a připojením k internetu, jsou zásadní například otázky zajištění náhradní péče dostupné pro rodiče – převážně matky – samoživitele či cílené podpory na žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.”

  • Český logický model v interaktivní podobě je dostupný zde.
  • EDUin přeložil interaktivní logický model po domluvě s vedoucím výzkumu UCL, originální výzkumný článek na F1000 Research podléhající recenznímu řízení je dostupný zde.
  • Analytický materiál k logickému modelu.
  • Model lze skrz službu Miro vložit do vašeho článku skrz IFRAME. Kód je dostupný ve službě Miro nebo níže.

Zdroj: EDUin