Golasowská (KDU-ČSL): Nehumánní handl – vláda plánuje vyměnit evropské peníze na sociální služby za beton

Česká republika by měla v letech 2021 – 2027 čerpat z Evropského sociálního fondu (ESF) na různé sociální služby 1,7 mld eur (44 miliardy korun), což je oproti předchozímu sedmiletému období polovina. I tak plánuje česká vláda, přes doporučení Evropské komise a námitky tří desítek neziskových organizací, tuto částku snížit a přesunout ji do fondu pro tvorbu infrastruktury.  Jinými slovy, peníze půjdou na stavbu silnic (vybudování asi 35 km dálnice) a pomoc lidem v nouzi přijde zkrátka.

Přitom právě v této době lze naopak očekávat enormní nárůst programů na podporu zaměstnanosti, dostupného bydlení a prevenci chudoby. Již teď, kdy jsme rok v době covidové, vzrostla poptávka po poradenských službách v oblasti dluhové, domácího násilí a vztahů v rodině o 25 %.

„Rodiny jsou ohroženy ztrátou příjmu, bydlení, vzrůstá počet psychiatrických onemocnění a závislostí na alkoholu a drogách. Pouze 8 % financí jde do péče o ohrožené děti, přitom zde bychom měli dávat mnohem více. Děti si samy nepomohou a je naší povinností podporovat ty organizace, které představují pro děti účinnou pomoc,“ uvádí poslankyně KDU-ČSL Pavla Golasowská.

Lidovci dlouhodobě upozorňují na podfinancování celé oblasti sociálních služeb. A netýká se to jen domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení, kde je v dnešní době obzvlášť důležité finančně ohodnotit práci všech, kteří se teď často musí vzdát na určitý čas i své vlastní rodiny, aby mohli pečovat o potřebné.

„Tyto nepopulární kroky vlády povedou za několik let k většímu nárůstu sociálně patologických jevů ve společnosti a budeme s nimi velice těžce bojovat. Hrozí zvýšení nezaměstnanosti, rozpadu rodin, neřešeného domácího násilí, bezdomovectví i zvýšení kriminality v ulicích,“ varuje Pavla Golasowská.

„Vím, že investice do betonu a stříhání pásky při otevírání nové dálnice je více vidět, ale investice do lidí je pro naši společnost daleko prozíravější a má větší a trvalejší hodnotu,“ dodává Golasowská.

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: KDU-ČSL