Denně je diagnostikován COVID u 2.000 seniorů. Vážný průběh hrozí více než třetině z nich

Epidemická situace v Česku se zhoršuje zejména kvůli rychlému šíření nových variant koronaviru. Vysoké denní počty jsou rizikové zejména proto, že jsou doprovázeny velkým počtem potenciálně zranitelných osob. V současnosti je denně nově diagnostikováno až 2000 pacientů ve věku 65 a více let, kterým hrozí až z 35 % vážný průběh onemocnění s rizikem hospitalizace.

Dále rovněž narůstá relativní pozitivita testů z diagnostické a klinické indikace, které mají nejvyšší vypovídací hodnotu a ukazují na rostoucí prevalenční nálože viru v populaci. Tento indikátor narůstá i při relativně velkém objemu testů, což jeho vypovídací hodnotu ještě zesiluje.

Relativní pozitivita testů dle indikace testu K 25. 2. 7denní průměr
Diagnostická indikace 43,1 % 39,9 %
Epidemiologická indikace 23,4 % 21,2 %
Preventivní a plošné testování 2,0 % 1,9 %

Intenzivní péči potřebuje každý pátý hospitalizovaný

Zátěž intenzivní péče setrvale narůstá. Pacienti vyžadující intenzivní péči tvoří cca 21 % celkového počtu hospitalizovaných. Celkem je na JIP hospitalizováno 1 433 osob, z toho 717 vyžaduje umělou plicní ventilaci (UPV) a 27 mimotělní membránovou oxygenaci, tzv. ECMO (extracorporeal membrane oxygenation).

Pokud by došlo k navýšení rizikové mobility obyvatel a pokud nebudou opatření důsledně dodržována, případně v rámci možností posílena, lze na počátku března očekávat denní počty nově diagnostikovaných pacientů až 20 000 a vyšší (při stejném objemu a struktuře testů).

V průběhu března bude epidemie dále eskalovat

V průběhu března bude epidemie dále eskalovat a může dosáhnout až průměrných denních záchytů vyšších než 30 000 případů. Cca 15 – 17 % těchto případů budou tvořit potenciálně zranitelní pacienti s  rizikem těžkého průběhu nemoci a hospitalizace.

„Udržení stávajících opatření, tlak na jejich dodržování a další posílení (0 % školní kontakty, posílení režimů home office a redukce pracovních kontaktů na 20 %, snížení volnočasových kontaktů na 20 %) má potenciál šíření nákazy zbrzdit a po cca 14 dnech od zavedení virovou nálož v populaci snižovat. I tak je nutné počítat s minimálně 10denním nárůstem hodnot od zavedení opatření, přičemž na počátku března denní počty nakažených překročí 20 000,“ popisuje aktuální situaci ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Vzhledem k stávající intenzitě šíření nákazy povede jakékoli odložení zavedených opatření v čase k významnému posunu dosažitelného efektu,“ dodává ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

 

Zdroj: MZ ČR