ČR a Francie podepsaly dohodu o výměnných stážích doktorandů

Náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček a francouzský velvyslanec Roland Galharague podepsali dohodu o posílení výměnných výzkumných a studijních pobytech doktorandů mezi Českou republikou a Francií.  Dohoda umožňuje poskytnout rovnocennou podporu českým studentům pro jejich studia ve Francii a francouzským studentům do České republiky. Tento stipendijní program bude spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Evropu a zahraničních věci Francie. Studenti budou moci tento program využít již v roce 2020.

Dohoda zahrnuje krátké výzkumné stáže v délce jeden až tři měsíce a doktorandská studia pod dvojím vedením (tzv. cotutelles), během nichž studenti pracují na polovině své disertace na univerzitě jiné země a následně získají diplom obou univerzit. V praxi student české univerzity obdrží 1 000 EUR měsíčně během svého pobytu ve Francii a student francouzské univerzity 25 000 Kč měsíčně během pobytu v České republice.

Hned po Sametové revoluce francouzská ambasáda zavedla stipendijní program, který umožnil mladým Čechům studium ve Francii. Evropský výměnný program ERASMUS v následujících letech velmi pomohl rozvoji mobilit doktorských studentů zejména pod dvojím vedení (tzv. cotutelle). Téměř 120 doktorandům bylo za poslední tři roky prostřednictvím tohoto programu umožněno část svého výzkumu provádět ve francouzských institucích.

„Jsem rád, že dnes podepisujeme dohodu o společném stipendijním programu, který umožňuje mobilitu doktorandů mezi Francií a Českou republikou. Zahraniční spolupráci považuji za naprosto zásadní v oblasti přípravy budoucích výzkumných pracovníků. Velmi si vážím dlouhodobé vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu mezi našimi zeměmi, která na univerzitní úrovni vedla k úspěchu jejich společných projektů v rámci iniciativy Evropských univerzit. Věřím, že kontakty, které mladí vědci v rámci společného stipendijního programu získají, v budoucnosti povedou k upevnění a rozvoji úspěšné spolupráce našich dvou zemí,“ uvedl k podpisu dohody náměstek Doleček.

„Tato bilaterální iniciativa je vyvrcholením třicetileté zesílené spolupráce a opět zdůrazňuje prioritu, kterou naše dvě země přikládají vzdělávání mladých vědců v evropském rámci. Má také politický význam tím, že ukazuje, že Česká republika a Francie jsou na stejné úrovni v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a snaží se položit základy znalostní ekonomiky,“ dodal velvyslanec Galharague.

 

Zdroj: MŠMT ČR