Pilotní projekt „Bydlení s intenzivní péčí pro mladé dospělé osoby s poruchou autistického spektra a náročným chováním“ reaguje na urgentní potřeby pražských rodin s dospívajícími a dospělými dětmi s tímto druhem postižení. Péči již radnice zajistila v říjnu ve spolupráci s organizací Nautis, která má v této oblasti mnohaleté zkušenosti.

„Mám velkou radost, že se nám podařilo tento projekt rozběhnout. Pomáhá nejohroženějším rodinám v Praze, které bohužel doposud propadávaly stávajícím systémem služeb, a dotyčným rodinám proto hrozí totální kolaps. Šestici mladých lidí bude postupně nabídnuto spolubydlení ve dvou vhodných městských bytech. Poskytneme jim intenzivní podporou v maximálním rozsahu a podle individuálních potřeb jednotlivců,“ říká Adam Zábranský, radní pro oblast bydlení a transparentnosti.

„Nepříznivá sociální situace se v těchto rodinách projevuje především únavou pečujících a přetížené domácnosti představují pro mladé dospělé s poruchou autistického spektra zcela nevyhovující bydlení. První dvě rodiny jsou již několik let v sociální tísni a žádné z pražských zařízení nebylo za tu dobu schopné nabídnout řešení jejich situace,“ dodal Zábranský.

„Většina pražských pobytových služeb leží daleko mimo hlavní město. Navíc téměř žádné z nich není personálně připraveno poskytovat náročnou a intenzivní péči a lidi s autismem a náročným chováním nepřijímá,“ doplňuje Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Nedostatek vhodných služeb klade na rodiny nárok, aby zůstávaly v roli primárních poskytovatelů péče. „To vytváří neúnosný tlak na rodiny, které většinou nemohou zajistit dostatečnou podporu odpovídající potřebám jejich dětí stejně jako svých vlastních, například pomocí dostatečného odlehčení a podpory sociální práce,“ vysvětluje Johnová.

Inovace naplňuje závazek koalice řešit situaci osob a rodin se specifickými potřebami podpory. Radní Johnová také na jaře slíbila vyřešit situaci nejohroženějších rodin ještě během tohoto roku. „Stávající systémová opatření jsou nedostatečná a nenabízejí řešení akutní situace domácností,“ tvrdí radní a dále uvádí: „Nové pobytové kapacity určené pro tuto skupinu osob náročných na péči sice mohou být budované například z programů Ministerstva práce a sociálních věcí, a Praha jeden takový projekt nedávno podpořila, avšak tyto nové kapacity budou připravené nejdříve v roce 2022 a jejich lůžková kapacita bude omezená. Pokud chce hlavní město řešit nepříznivou sociální situaci rodin dříve, musí navrhnout inovativní opatření.“

Součástí pilotního projektu bude i plánování podpory zaměřené na konkrétního člověka, průběžné monitorování zajištěné péče a bydlení, a pravidelné vyhodnocování novým krajským koordinátorem podpory. Projekt má postupný časový harmonogram. Spolubydlící se do domácnosti budou stěhovat podle individuálních potřeb a možností, první v nejbližší době. Druhá domácnost pak vznikne na jaře 2020. Na projekt budou čerpány finanční zdroje z kapacity městského bytového fondu a prostředky na rozvoj sociálních služeb získané z evropských strukturálních fondů.