Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenil stříbrnou medailí 27 českých osobností, pojí je nezištná služba druhým

Při příležitosti Dne české státnosti 28. září předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) předal Stříbrné pamětní medaile 27 významným osobnostem. Podle Vystrčila je spojuje nezištná služba druhým, která má v jejich profesích a činnostech různé podoby. Mezi vyznamenanými je například pomocný pražský biskup a bývalý mluvčí Charty 77 Mons. Václav Malý, zakladatel a předseda sdružení Život 90 Jan Lorman nebo operní pěvkyně Magdalena Kožená. Ocenění in memoriam pro Jaroslava Kuberu za mimořádnou politickou odvahu převzala vdova po zesnulém předsedovi senátu Věra Kuberová.

Ceremoniálu z iniciativy senátorů poprvé předcházela mše svatá za českou společnost v sala terreně Valdštejnské zahrady, kterou sloužil biskup Václav Malý a zpěvem doprovodil Spirituál kvintet, jeden z oceněných. Slavnostní předání stříbrných medailí proběhlo v Hlavním sále Valdštejnského paláce.

„Všichni z vás, kteří tu sedíte, nějakým způsobem sloužíte. Obci, kraji, vlasti. Třeba tím, že jste připomínali, jak to bylo popravdě v minulosti. Třeba tím, že jste se postavili na stranu pravdy v okamžiku, kdy to nebylo vůbec jednoduché. Dokonce jste se postavili do čela boje za pravdu, svobodu a demokracii. Nebo jste se postavili na správnou stranu dnes. I když to na první pohled může vypadat trochu jednodušší, také to vyžaduje odolnost a odvahu. Spousta z vás slouží tím, že se rozdává, nezištně předává své znalosti a dovednosti kolegům a studentům, a děláte tak i přes to, že jste tím možná ochudili svou kariéru o některé úspěchy, kterých byste jinak dosáhli,“ ocenil Miloš Vystrčil.

Mons. Václav Malý  požehnal prostory Senátu. Ve své modlitbě mimo jiné řekl: “Kéž jsme zachováni v jednotě a ve tvém pokoji, který svět nemůže dát. A po požehnaném a naplněném životě kéž jsme tebou pozváni k tomu, co je věčné. Tobě, Bože, buď chvála na věky věků. Amen.”

Ocenění in memoriam pro Jaroslava Kuberu za mimořádnou politickou odvahu

Stříbrnou medaili pro Jaroslava Kuberu in memoriam za mimořádnou politickou odvahu, přínos regionální politice a zásluhy o parlamentní diplomacii převzala během slavnostního ceremoniálu Věra Kuberová, vdova po zesnulém předsedovi české horní parlamentní komory.

Věra Kuberová při této příležitosti z rukou Miloše Vystrčila také převzala Řád příznivých oblaků, který byl zesnulému předsedovi Senátu udělen taiwanskou prezidentkou Tsai Ing-wen během nedávné cesty senátní delegace na Taiwan. „Celá rodina si ocenění velmi váží. Jsem ráda, že manžel byl vyznamenán těmi správnými lidmi. Neměla jsem dosud možnost poděkovat Senátu a jmenovitě panu Vystrčilovi, že i přes veškeré výhružky a překážky uskutečnil cestu na Taiwan. Jsme demokratický svobodný stát a manžel za tím stál do posledního dechu. A proto jsem ráda, že jste se nenechali zastrašit a svobodu jste takto hájili v jeho duchu,“ uvedla Kuberová ve své děkovné řeči, na níž reagoval celý sál potleskem vestoje.

Seznam 27 laureátů Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu pro rok 2020 (řazeno abecedně)

Ing. Libor Burian, MBA
Medaile udělena za příkladný doslova „baťovský“ přístup k podnikání a osvícenou podporu veřejného života.

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
Medaile udělena za vynikající a nezištnou celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost.

Ing. Hana Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
Medaile udělena za nezištnou podporu mladých vědeckých talentů.

Pavol Habera
Medaile udělena za mimořádné zásluhy při veřejné, vlídné a přitom neúprosné výchově mladých hudebních talentů.

prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.
Medaile udělena za příkladnou houževnatost a vytrvalost a pozvednutí historické vědy v České republice.

PhDr. Drahomíra Irglová
Medaile udělena za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů.

Miroslav Kasáček a Ing. Luděk Navara
Medaile udělena za badatelskou a publicistickou činnost a nezdolnou péči o pravdivou historickou paměť.

Magdalena Kožená
Medaile udělena za dlouholeté mimořádné zásluhy v oblasti hudby a podporu hudebních talentů.

Jaroslav Kubera in memoriam
Medaile udělena za mimořádnou politickou odvahu, za vynikající přínos regionální politice a mimořádné zásluhy o parlamentní demokracii.

MgA. Jan Lorman
Medaile udělena za nezdolnost, vizionářství, osvětovou činnost a pomoc seniorům a sociálně znevýhodněným.

Mons. Václav Malý
Medaile udělena za nezdolný protikomunistický odboj a dlouhodobou podporu dodržování lidských práv a úsilí a péči o svobodu a demokracii.

Jan Pňakovič a Ing. Jan Pňakovič
Medaile udělena za mimořádnou rozhodnost a obětavost při záchraně života.

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Medaile udělena za mimořádný a vizionářský přístup v oblasti vědy, zejména českého antarktického výzkumu.

Ing. Richard Smola
Medaile udělena za celoživotní nezdolnost a podporu a pomoc politicky pronásledovaným.

Spirituál kvintet
Medaile udělena za zásluhy v oblasti hudby a celoživotní mimořádnou podporu svobody a umění.

Tomáš Vondráček
Medaile udělena za odvahu postavit se na správnou stranu a za mimořádný podnikatelský počin ve veřejném zájmu.

Miloš Zapletal
Medaile udělena za celoživotní práci pro druhé, za úžasnou a nezištnou službu českému skautingu.

Leo Žídek
Medaile udělena za nezdolný protikomunistický odboj a péči o pravdu, svobodu a demokracii.

Podrobné medailonky laureátů naleznete níže.

Medailonky laureátů Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu pro rok 2020

Přinášíme podrobné medailonky 27 českých osobností, kterým byla 25. září 2020 udělena Stříbrná pamětní medaile předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

Ing. Libor Burian, MBA     

Medaile udělena za příkladný doslova „baťovský“ přístup k podnikání a osvícenou podporu veřejného života.

Podnikatel, zakladatel a ředitel úspěšných českých firem, mecenáš kultury, vzdělávání a sportu.

Libor Burian je známý férovým přístupem ke svým zaměstnancům. Prosperita jeho společností je založena na inovacích a spokojenosti zaměstnanců jak v pracovním, tak osobním životě. Inovacemi pracovních postupů se mu daří zlepšovat kvalitu výroby a služeb i pracovních podmínek pro zaměstnance.

Jeho firma MATRIX a. s. přitom patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Královéhradeckém kraji. Má vlastní vědecko-technické pracoviště, zaměřené na podporu inovací ve vědě a výzkumu, a spolupracuje s řadou vysokých škol.

Libor Burian založil svůj byznys na principu trvalé udržitelnosti a přesvědčení, že pokud chceme žít a podnikat ve slušné společnosti, musíme do ní a svého okolí také zpět investovat.

Své podnikání soustředí na dřevovýrobu, stavebnictví a výrobu komponentů pro automobilový průmysl.

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Medaile udělena za vynikající a nezištnou celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost.

Světově uznávaný vědec v teorii nelineárních diferenciálních rovnic. Podílel se mimo jiné na objasnění Fredholmovy alternativy pro nelineární homogenní operátory a na alternativní variační definici jejich vlastních čísel.

Je autorem nebo spoluautorem více než 200 odborných článků publikovaných v renomovaných matematických časopisech i sbornících a je také členem redakčních rad několika mezinárodních vědeckých časopisů.

Jako hostující profesor působil na univerzitách po celém světě, mimo jiné v Římě, Memphisu, Granadě nebo Sydney. Pedagogické činnosti na českých vysokých školách se věnuje více než čtyři desetiletí. Na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vedl řadu let Katedru matematiky a vychoval devět doktorandů.

Je členem Učené společnosti České republiky a nositelem Čestné oborové medaile Bernarda Bolzana, kterou mu udělila Akademie věd za zásluhy v matematických vědách.

Ing. Hana Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.

Medaile udělena za nezištnou podporu mladých vědeckých talentů.

Manželé Dvořákovi v roce 2013 společně založili Nadaci Experientia, která se zaměřuje na podporu mladých vědkyň a vědců v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Díky nim mohou desítky nadaných chemiků absolvovat stáže na prestižních univerzitách v zahraničí a  zakládat nezávislé výzkumné skupiny na vědeckých pracovištích v České republice.

Nadace Experientia patří mezi nejvýznamnější nadace u nás a je největší nadací, která podporuje výhradně vědu. Je financována z licenčních poplatků za antivirové léky, na jejichž vývoji se v Ústavu organické chemie a biochemie spolu s profesorem Holým podílela také paní Hana Dvořáková.

Kromě působení v Nadaci Experientia oba manželé pracují na Vysoké škole chemicko-technologické a podporují další neziskové organizace včetně Člověka v tísni či Nadace Via.

Pavol Habera 

Medaile udělena za mimořádné zásluhy při veřejné, vlídné a přitom neúprosné výchově mladých hudebních talentů.

Známý slovenský zpěvák, producent a skladatel. Od roku 1988 vystupuje se skupinou Team, se kterou vydal již 11 alb. Kromě toho se věnuje úspěšně také sólové dráze, v rámci níž vydal 8 alb.

Od roku 2005 zasedá v porotách talentových soutěží, jako je Slovensko má talent, Talentmania a hlavně ve slovenské i česko-slovenské verzi Superstar. Soutěžícím i televizním divákům je dobře znám svou rozhodností a přísnými, ale spravedlivými hodnoceními.

Pro kapelu Team napsal většinu hitů, které zabodovaly v českých a slovenských hitparádách. Na svém kontě má celkem 12 československých a slovenských Zlatých slavíků i řadu dalších hudebních cen.

Mezi jeho největší hity patří píseň Boli sme raz milovaní, Držím ti miesto, Reklama na ticho nebo Je to vo hviezdach.

V polovině 90. let natočil se Slovenskou filharmonií projekt Svět lásku má, za kterou dostal 5 cen slovenské Grammy.

Pavol Habera vystupoval mimo jiné v muzikálu Tři mušketýři a hlavní roli ztvárnil ve filmu Fontána pre Zuzanu 2.

prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.

Medaile udělena za příkladnou houževnatost a vytrvalost a pozvednutí historické vědy v České republice.

Významná historička specializující se na dějiny Polabských Slovanů.  Kromě uceleného a systematického výzkumu tohoto zaniklého etnika se zabývá obšírněji také středověkou historiografií a christianizací.

Vědeckou a pedagogickou kariéru zahájila na katedře historie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kterou musela již coby docentka v roce 1970 z politických důvodů opustit. V době tzv. normalizace pracovala jako knihovnice ve Státní vědecké knihovně v Olomouci. Komunistický režim jí nedovolil publikovat a pedagogicky působit. Přesto se snažila své znalosti neúnavně předávat druhým, buď samizdatovými publikacemi, nebo v podobě neoficiálních přednášek. V listopadu 1989 se aktivně zapojila do práce Občanského fóra v Hranicích, kde dnes žije.

V roce 1990 se na Palackého univerzitu vrátila. Z katedry historie vybudovala moderní vědecké pracoviště a vychovala novou generaci medievistů, kteří dnes tvoří jádro této katedry a jsou mezinárodně uznávanými odborníky. Za své zásluhy obdržela v roce 2014 Cenu Františka Palackého.

PhDr. Drahomíra Irglová

Medaile udělena za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů.

Život paní Drahomíry Irglové je neodmyslitelně spjat s radotínským gymnáziem. Jako pedagožka, zástupkyně ředitele a též jako ředitelka v něm působila nepřetržitě celých 54 let.

Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor angličtina – francouzština. Během svého pedagogického působení se však věnovala nejen výuce těchto jazyků, ale také například výuce matematiky.

Na radotínském gymnáziu se jí podařilo vybudovat jednu z nejmodernějších jazykových učeben v tehdejší době a generace studentů ji oceňovaly jako náročnou a přísnou, ale vždy spravedlivou učitelku.

Z pozice ředitelky gymnázia v letech 1975 až 1984 se snažila pomoci nadaným studentům bez tehdejšího správného „kádrového profilu“.

Po sametové revoluci ihned navázala spolupráci s organizací Sokrates a více než 10 let pořádala studentské výměny českých afrancouzských studentů a pedagogů. Mnohá navázaná vzájemná přátelství pokračovala i po skončení studií na gymnáziu a vedla k hlubšímu poznání života a kultury obou zemí, Francie a Česka.

Miroslav Kasáček a Ing. Luděk Navara

Medaile udělena za badatelskou a publicistickou činnost a nezdolnou péči o pravdivou historickou paměť.

Již během školních let shromažďoval Miroslav Kasáček informace o tragických událostech, souvisejících s tzv. babickým případem, na jehož základě pak spáchal komunistický režim v 50. letech sérii justičních vražd a perzekucí.

Za normalizace byl Miroslav Kasáček za své protisocialistické postoje vyhozen ze zaměstnání a pracoval pak jako dělník v balírně. Během sametové revoluce byl zakládajícím členem Občanského fóra.

Na základě shromážděných informací a pamětí k babickému případu vydali společně se spisovatelem, publicistou a historikem Luďkem Navarou v roce 2008 knihu Mlynáři od Babic. Kniha se stala podnětem pro založení Občanského sdružení PAMĚŤ, které se věnuje osvětové činnosti, jako je realizace naučné Stezky svobody, památníku 53 obětem železné opony na jihu Moravy v Mikulově a připomínání zločinů komunistického režimu. Tomuto tématu se oba badatelé věnují i v dalších společných knihách.

Magdalena Kožená

Medaile udělena za dlouholeté mimořádné zásluhy v oblasti hudby a podporu hudebních talentů.

Celosvětově uznávaná mezzosopranistka a jedna z nejpůsobivějších současných hudebních osobností.

Za své nahrávky získala pěvkyně prakticky všechna nejvýznamnější světová ocenění udělovaná hudebními časopisy v čele s prestižní Gramophone Awards v kategorii Artist of the Year, které získala jako doposud jediná Češka.

Jejímu nezaměnitelnému hlasu aplauduje publikum v koncertních sálech doslova po celém světě, je vítaným hostem respektovaných hudebních festivalů a díky výjimečnému jevištnímu projevu je vyhledávána předními operními domy včetně proslulé Metropolitní opery v New Yorku, londýnské Královské opery Covent Garden či operních domů ve Vídni i v Berlíně.

Magdalena Kožená je Rytířem řádu umění a literatury Francouzské republiky a nositelkou celé řady ocenění, mj. Zlaté medaile za zásluhy na poli umění od Mezinárodního výboru washingtonského Kennedyho centra pro umění.

V ČR založila Nadační fond věnující se podpoře unikátního systému základního uměleckého vzdělávání.

Jaroslav Kubera in memoriam

Medaile udělena za mimořádnou politickou odvahu, za vynikající přínos regionální politice a mimořádné zásluhy o parlamentní demokracii.

Jaroslav Kubera patřil k nejvýraznějším politikům polistopadové éry. Provokativní názory, trefné komentáře, bystrost, mimořádný smysl pro humor, láska k rodině a vášeň pro politiku byly pro Jaroslava Kuberu zcela typické.

Většinu života prožil v Teplicích, kde více než dvacet let působil jako starosta a primátor. Od roku 2000 reprezentoval Teplice také v horní komoře Parlamentu jako senátor za Občanskou demokratickou stranu. V Senátu postupně předsedal Ústavně-právnímu výboru, Mandátovému a imunitnímu výboru a Senátorskému klubu ODS. V roce 2016 se stal místopředsedou Senátu a v roce 2018 jeho předsedou.

Byl to charismatický politik, který svá stanoviska hájil tvrdě, ale v diskusích nikdy neútočil osobně. Měl mimořádnou schopnost stmelovat lidi a komunikovat s nimi.

Zemřel náhle 20. ledna tohoto roku.

MgA. Jan Lorman

Medaile udělena za nezdolnost, vizionářství, osvětovou činnost a pomoc seniorům a sociálně znevýhodněným.

Před 30 lety založil občanské sdružení ŽIVOT 90 a postupně z něj vybudoval jednu z největších neziskových organizací v České republice zaměřenou na pomoc seniorům.

Ta poskytuje starším spoluobčanům sociální služby, vzdělávací a kulturní programy, pomáhá jim naplňovat smysl života, udržet si nezávislost, aby mohli co nejdéle žít v prostředí svého domova. Je mezi nimi i linka důvěry Senior telefon, která byla spuštěna jako vůbec první bezplatná a nonstop linka pro seniory u nás. Podle Lormanova projektu zavedl ŽIVOT 90 v České republice službu tísňové péče, která poskytuje klientům bezpečí a jistotu v každodenním životě.

Jan Lorman se soustavně věnuje odborné a osvětové činnosti v oblasti diskriminace, týrání a zneužívání starších lidí, služeb asistovaného života nebo postavení neformálních pečujících. Na téma péče o seniory uspořádal již dvě desítky konferencí.

V uplynulých 25 letech působil také jako prezident České rady humanitárních organizací, předseda Rady seniorů Českého helsinského výboru, viceprezident Evropského svazu seniorů nebo ředitel International Federation on Ageing.

Mons. Václav Malý

Medaile udělena za nezdolný protikomunistický odboj a dlouhodobou podporu dodržování lidských práv a úsilí a péči o svobodu a demokracii.

Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a v roce 1976 byl vysvěcen na kněze.

V únoru roku 1977 podepsal Chartu 77 a o rok později se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Tvrdé reakce komunistického režimu na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejprve mu bylo znemožněno vykonávat kněžské povolání a následně byl zatčen a obviněn z podvracení republiky. Ve vazbě byl držen do prosince roku 1979, po propuštění z vazby pracoval v civilních profesích, mimo jiné jako topič.

Nadále však tajně působil jako kněz a věnoval se vydávání katolického samizdatu. V 80. letech byl mluvčím Charty 77 a členem Českého helsinského výboru.

Během sametové revoluce moderoval velká občanská shromáždění a byl spoluzakladatelem a prvním mluvčím Občanského fóra.

V roce 1996 byl jmenován pomocným biskupem pražským. Od roku 2002 je proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta. V rámci České biskupské konference je předsedou Rady Iustitia et pax.

Jan Pňakovič a Ing. Jan Pňakovič

Medaile udělena za mimořádnou rozhodnost a obětavost při záchraně života.

Otec se synem, pan Jan Pňakovič a Ing. Jan Pňakovič, se na začátku října roku 2019 vraceli podvečerní Prahou z návštěvy hokejového utkání domů, když na kraji silnice zahlédl syn ležící postavu. Jako řidič neváhal, okamžitě zastavil vozidlo a společně s otcem se vydali tomuto člověku poskytnout pomoc. Ležící muž nedýchal a měl nehmatný pulz. Otec okamžitě započal poskytovat první pomoc a syn zavolal záchrannou službu, se kterou průběžně komunikovali. S resuscitací muže pokračovali bez mála 8 minut až do příjezdu zdravotníků. Záchranná služba muže na místě intubovala a následně odvezla do nemocnice.

Díky včasné a bezchybné pomoci je zachráněný muž po prodělaném infarktu bez trvalých následků. Pro zachráněného to byl dle jeho slov nejlepší dárek, který v den svých narozenin kdy dostal.

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

Medaile udělena za mimořádný a vizionářský přístup v oblasti vědy, zejména českého antarktického výzkumu.

Emeritní profesor Masarykovy univerzity, který v rámci studia meteorologie a klimatologie upřel svou pozornost zvláště na polární oblasti.

Profesor Prošek je zakladatelem českého antarktického výzkum-ného programu. Jeho přičiněním postavila Masarykova univerzita v roce 2005 vědeckou stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse u Antarktického poloostrova. Na stanici letos proběhla již 14. úspěšná expedice.

Český antarktický výzkumný program se díky profesoru Proškovi etabloval na mezinárodní úrovni a Česká republika se v roce 2014 stala jedním z 29 konzultativních států Smlouvy o Antarktidě, a může se tak podílet na rozhodování o činnostech v této polární oblasti.

Ing. Richard Smola

Medaile udělena za celoživotní nezdolnost a podporu a pomoc politicky pronásledovaným.

Komunistický režim pronásledoval pana Richarda Smolu již během vysokoškolských let, když mu znemožnil studia a jako politicky nespolehlivou osobu ho odeslal k Pomocným technickým praporům. Tam ho čekala téměř tříletá práce v dolech v Ostravě a na Slovensku. Perzekuce přitom postihly i rodinu pana Smoly.

Po návratu z vojny se Richard Smola usilovně snažil dokončit strojní obor na vysoké škole, což se mu i přes veliké překážky ze strany politických pracovníků školy a režimu nakonec díky silné vůli, tvrdé píli a pomoci několika dobrých lidí podařilo.

Po dokončení vysokoškolských studií byl zaměstnán mimo jiné ve Škodě Praha a pracovně cestoval i do zahraničí. Karierní postup mu byl přesto znemožněn, protože nebyl členem KSČ.

V současnosti působí Richard Smola v ROTARY klubu, v Junáku a předsedá Spolku PTP Západní Čechy – Plzeň. Je držitelem ocenění Historická pečeť Města Plzně, Záslužného kříže ministra obrany ČR III. stupně, stříbrné medaile Jana Palacha od hejtmana Plzeňského kraje a několika junáckých vyznamenání.

Spirituál kvintet

Medaile udělena za zásluhy v oblasti hudby a celoživotní mimořádnou podporu svobody a umění.

První československá folková skupina zahájila svou činnost před 60 lety původně jako kvartet.

V dobách totality obdržela postupně osm dočasných zákazů činnosti.

23. listopadu roku 1989 zazpívala z balkonu Melantrichu pro 200 tisíc demonstrujících píseň Až se k nám právo vrátí. Při prvním výročí sametové revoluce se na Václavském náměstí ke členům skupiny postavili také prezidenti George Bush starší a Václav Havel a společně zazpívali píseň We Shall Overcome – Jednou budem dál. Skupina zanedlouho zpívala i pro dalšího amerického prezidenta Billa Clintona a koncertovala po celém světě.

Spirituál kvintet odehrál za dobu své činnosti stovky charitativních koncertů, vydal přes 20 alb, za které získal 7 zlatých desek, 4 platinové desky a v roce 2012 diamantovou desku za prodej 1 200 000 nosičů.

Do dnešního dne se v řadách kapely vystřídalo 20 hudebníků. Od roku 2015 vystupoval Spirituál kvintet v sestavě Veronika Součková, Ing. Zdenka Tichotová, PhDr. Jiří Tichota, Pavel Peroutka, Jiří Holoubek, Jiří Cerha a Ing. Dušan Vančura †.

Tomáš Vondráček

Medaile udělena za odvahu postavit se na správnou stranu a za mimořádný podnikatelský počin ve veřejném zájmu.

Rodák ze Sedlce u Plzně, jemuž už v dětství životní cestu zkomplikovalo důvěrné setkání s polovodiči. Fascinace křemí-kem jej přivedla k programování a následně až k podnikání, jemuž se věnuje 25 let.

Se skupinou svých přátel vybudoval firmy Actum Digital, yachting.com a WMC/Grey, které jsou všechny špičkou ve svém oboru v Česku a velmi úspěšné v západní Evropě.

Ve svém podnikání i v životě se snaží ovlivňovat okolní svět směrem ke svobodě, důvěře a otevřenosti tak, aby se lidé mohli realizovat bez předsudků a zbytečných omezení.

V letošním roce uspořádal veřejný hackathon vedoucí ke zrušení předražených státních zakázek a medializaci netransparentnosti IT projektů ve státní sféře.

Podílel se také na založení dobrovolnické iniciativy covid19cz.

Miloš Zapletal

Medaile udělena za celoživotní práci pro druhé, za úžasnou a nezištnou službu českému skautingu.

Spisovatel, překladatel, editor, významná osobnost českého skautingu.

Miloš Zapletal je autorem světově unikátní Velké encyklopedie her, která byla přeložena do mnoha jazyků, včetně japonštiny.

Zasadil se o znovuobnovení a rozvoj českého skautingu v roce 1968 i v roce 1989. V době nesvobody se i přes hrozbu komunistických represí snažil o  šíření skautských ideálů. Prostřednictvím svých knih i jako skautský vedoucí a instruktor vedl děti a mládež ke smysluplnému a hodnotnému využití volného času.

Jeho dílu dominují jedinečné encyklopedické sbírky her, které nemají ve světě konkurenci. Je autorem deseti dobrodružných románů pro mládež, překládal díla E. T. Setona. V jeho libereckém nakladatelství Skauting vyšel ucelený program pro volný čas Skautské prameny. Literární dílo Miloše Zapletala obsahuje na 80 položek.

Po roce 1989 se zasadil o obnovu řady skautských časopisů.

V letošním roce oslavil 90. narozeniny.

Leo Žídek

Medaile udělena za nezdolný protikomunistický odboj a péči o pravdu, svobodu a demokracii.

Perzekuce ze strany komunistického režimu zažil Leo Žídek již v útlém mládí, když jako jediný student z gymnázia nevstoupil do Československého svazu mládeže, za což následně nebyl připuštěn k maturitě a nebylo mu umožněno studovat. Při přípravě pokusu o překročení státních hranic byl v roce 1952 zatčen a o rok později odsouzen k osmi letům ztráty svobody.

Ani tvrdý žalář v uranových dolech v Jáchymově však pana Žídka nezlomil. Od poloviny 60. let pracoval jako zásobovač u Dopravních staveb a se svou manželkou se podílel na dovozu samizdatu do Československa.

V současnosti je aktivním členem křesťanského sdružení a věnuje se osvětě mládeže. 30 let byl činný v Konfederaci politických vězňů České republiky a každoročně organizoval akce Dne boje za svobodu a demokracii. V těchto akcích a v besedách s žáky a studenty i nadále pokračuje jako politický vězeň padesátých let.

Je autorem poutavé knihy Psáno před popravou, která byla oceněna čestným uznáním za literaturu faktu udělovanou v rámci Ceny Egona Erwina Kische.

 

Foto: 27 laureátů Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu

 

Zdroj: Senát PČR